Jak a proč studovat rovnokřídlé

 

Proč studovat rovnokřídlý hmyz? Rovnokřídlý hmyz je důležitou složkou většiny suchozemských ekosystémů, ve kterých hraje významnou roli v potravních řetězcích. Mnoho druhů rovnokřídlých citlivě reaguje na změny životního prostředí a lze je proto s úspěchem využít při bioindikaci stavu a změn v ekosystémech.

Znalosti o fauně České republiky jsou bohužel stále nedostatečné, na řadě míst nebyl dosud proveden ani orientační orthopterologický průzkum. Tady se otvírá pole působnosti pro entomology, kteří hledají „tu svou“ skupinu. Mnoho nevíme ani o ekologii a biologii jednotlivých druhů a stále jsou otevřené některé taxonomické otázky.

 

 

Stručný návod, kterak na to:

 

 

 


poslední aktualizace: 1.2.2006

to main page

na hlavní stránku

to previous page

na předešlou stránku