Katedra technické a pracovní výchovy
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Českobratrská 16
701 03 Ostrava


 

Projekt Kurikulum S

Pozvánka na workshopy pro učitele středních odborných škol a učilišť pořádané RKC MS kraje

8.11.2010, 10.00 místnost B117

 • Modernizace výuky o materiálech ve strojírenských oborech - doplnění ŠVP
  Garant: doc. Ing. Berta Rychlíková, CSc.

12.11.2010, 12.30 místnost B117

 • Fyzikální témata ve výuce technických odborných předmětů na SOŠ
  Garant: Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D.

23.11.2010, 12.30 místnost B117

 • Bezpečnost práce – zařazení do ŠVP v odborných tématech na SOŠ
  Garant: doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.

26.11.2010, 12.30 místnost B217

 • Průřezové téma Člověk a svět práce
  Garant: Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.

14.12.2010, 12.00 místnost B203

 • Didaktické podněty pro aktivní učení žáků SOŠ
  Garant: PaedDr.Hana Vaňková, CSc.

07.03.2011, 10.00 místnost B117

 • Průřezové téma Člověk a svět práce v ŠVP na středních odborných školách
  Garant: Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.

29.03.2011, 10.00, B217

 • Využití multimediálních prostředků ve výuce na SOŠ
  Garant: PaedDr. Jan Šubert, Ph.D.

05.04.2011, 10.30, B217

 • Problematika mezipředmětových vazeb v ŠVP v odborných strojírenských a elektrotechnických předmětech na SOŠ
  Garant: Ing. Miroslav Vala, CSc.

08.04.2011, 12.30, B117

 • Možnosti zvyšování kreativity u žáků SOŠ
  Garant: PaedDr. Vladimír Vaněk, CSc.

02.05.2011, 08.30 místnost B212

 • CAD ve ŠVP na středních odborných školách
  Garant: Ing. Pavel Dostál, Ph.D.

07.06.2011, 10.00, B203

 • Kulatý stůl k problematice sociálního partnerství v návaznosti na konferenci k projektu Kurikulum S
  Garanti: Doc. Ing. Berta Rychlíková, CSc., PaedDr. Vladimír Vaněk, CSc.

Workshopy se konají v Ostravě v přízemí budovy Pedagogické fakulty v prostorách katedry technické a pracovní výchovy, ulice Českobratrská 16, zastávka trolejbusů Husův sad.

Aktualizace: 10. 03. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt