Katedra technické a pracovní výchovy
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Českobratrská 16
701 03 Ostrava


 

Projekt Kurikulum S

Regionální konzultační centrum Moravskoslezského kraje - Projekt Kurikulum S 

loga

Řešitel: Národní ústav odborného vzdělávání http://www.nuov.cz/kurikulum


Národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt Kurikulum S-CZ. 1.07/4.4.00/06.0012Regionální konzultační centrum - Od školního roku 2009/2010 funguje při Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Toto Regionální konzultační centrum realizuje konzultace, workshopy a propagaci projektu podle konkrétních požadavků škol při zavádění ŠVP.

Adresa: RKC MSK

 • Pedagogická fakulta
  Ostravská univerzita v Ostravě
  Českobratrská 16
  701 03 Ostrava
  (1.patro, místnost B206)

Kontaktní osoby projektu:

Projekt má tři hlavní aktivity:

 1. Sledování realizace ŠVP na pilotních školách.
 2. Podpora sociálního partnerství v odborném vzdělávání
 3. Metodická pomoc školám, při tvorbě ŠVP.
Konzultanti pro ŠVP
Rychlíková Berta, doc. Ing., CSc. e-mail: berta.rychlikova@osu.cz
telefon: 597 09 2610
Dostál Pavel, Ing., Ph.D. e-mail: pavel.dostal@osu.cz
telefon: 597 09 2614
Rudolf Ladislav, doc. Ing., Ph.D. e-mail: ladislav.rudolf@osu.cz
telefon: 597 09 2615
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D. e-mail: svatopluk.slovak@osu.cz
telefon: 597 09 2614
Šubert Jan, PaedDr., PhD. e-mail: jan.subert@osu.cz
telefon: 597 09 2612
Tvarůžka Václav, Mgr., Ph.D. e-mail: vaclav.tvaruzka@osu.cz
telefon: 597 09 2 621
Vala Miroslav, Ing., CSc. e-mail: miroslav.vala@osu.cz
telefon: 597 09 2612
Vaňková Hana, PaedDr., CSc. e-mail: hana.vankova@osu.cz
telefon: 597 09 2618
Vaněk Vladimír, PaedDr., CSc. e-mail: vladimir.vanek@osu.cz
telefon: 597 09 2617

Další aktivity RKC:

Další aktivitou RKC je spolupráce při propagaci, publicitě a distribuci Europassu.
Europass je jednotným celoevropským souborem dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele. Cílem Europassu je pomoci lidem překonávat obtíže spojené s mobilitou, pomoci jim najít práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem nebo se přihlásit ke studiu. Více informací na www.europass.cz.

Vydávání dodatků k osvědčení je pro střední školy jednodušší

V březnu 2015 spustilo Národní centrum Europass na adrese edo.europass.cz novou databázi dodatků k osvědčení, která školám výrazně zjednodušuje proces vydávání dodatků pro své absolventy. Databáze je také nově otevřená veřejnosti - bez registrace si tu může každý prohlédnout náhledy dodatků aktuálních oborů.

Po zaregistrování si může škola stáhnout dodatky, které jsou v databázi k dispozici - tj. všechny dodatky, které se vztahují k oborům vzdělání aktuálně vyučovaným na českých středních školách a učilištích a kterých je v současnosti více než 800.

Školy mohou nyní dodatky dát k dispozici svým absolventům také elektronicky ve formátu pdf, např. umístit dodatky na webové stránky školy nebo je poslat e-mailem.

Dodatek k osvědčení je doklad vhodně doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání. Dodatek je prospěšný při hledání práce, brigády nebo studiu v zahraničí, protože na rozdíl od vysvědčení slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence, tedy co uchazeč umí a co se naučil během studia a jaké je jeho možné profesní uplatnění. Dodatky jsou k dispozici v databázi zdarma v českém a 3 dalších jazycích (angličtině, němčině, francouzštině). V současné době dodatek vydává více než polovina středních škol v České republice svým absolventům.

Více na www.europass.cz, v případě dotazů nám napište na europass@nuv.cz.


Od 1. 3. 2012 nabízíme semináře Člověk a svět práce - průřezové téma školního vzdělávacího programu Člověk a životní prostředí - průřezové téma školního vzdělávacího programu Vzhledem k ukončení projektu Kurikulum S již služby RKC od 1. 3. 2012 nejsou bezplatné.

Aktuality

Aktualizace: 18. 05. 2015


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt