Hlavní cíle projektuVytvoření Centra pro celoživotní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví při LF OU.

Rozvoj odborných vědomostí, znalostí a dovedností pracovníků ve zdravotnictví, podpoření jejich udržitelnosti na trhu práce a posílení jejich konkurenceschopnosti.

24 kurzů
  • z toho 4 kurzy se zaměřením na posílení ICT dovedností
  • z toho 2 kurzy se zaměřením na životní prostředí
  • z toho 1 kurz se zaměřením na zvýšení odborné jazykové úrovně
Cyklus odborných konferencí
  • z toho 8 odborných konferencí (urgentní medicína, veřejné zdravotnictví, fyzioterapie a ergoterapie, biomedicínské inženýrství a další)
  • z toho 1 závěrečná konference projektu