Klíčové aktivity projektu  • Vytváření vzdělávacích programů CŽV – příprava odborných dokumentů pro akreditaci (certifikované kurzy, inovační kurzy, školící akce).
  • Podpora distančního studia – tvorba studijních opor a výukových materiálů pro realizaci kurzů.
  • Pilotní ověření zpracovaných vzdělávacích programů (kurzů).
  • Evaluace realizovaných pilotních kurzů CŽV.