Projekt Jesenius


je zaměřen na vytvoření nabídky celoživotního vzdělávání pro širokou škálu zdravotnických profesí Moravskoslezského kraje na Ostravské univerzitě Fakulty zdravotnických studií (od 2010/2011 Lékařské fakulty). V rámci projektu se vytváří nabídka 24 kurzů, které budou dle své obsahové náplně a rozsahu zařazeny do kategorie certifikovaný kurz a inovační kurz nebo školící akce. Účastníci všech kurzů (cca 492 absolventů) si rozšíří své vzdělání rozvinutím dosažených vědomostí a dovedností a tím si podpoří udržitelnost na trhu práce, posílí svou konkurenceschopnost a rozšíří si svou odbornou způsobilost. Všechny nabízené akce jsou v souladu s požadavky zákona 96/2004 Sb. v platném znění a zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění.

Jedním z cílů projektu je i vznik Centra celoživotního vzdělávání na Lékařské fakultě OU v Ostravě, které bude nabízet řadu kurzů nejen postgraduálního vzdělávání, a to celé škále zdravotnických profesí. Kurzy budou připraveny a odborně garantovány odborníky z praxe s pedagogickými zkušenostmi, a tím umožní dlouhodobé rozvíjení vědomostí a dovedností nelékařských i lékařských pracovníků ve zdravotnictví. Projekt bude realizován ve čtyřech fázích: příprava kurikulárních dokumentů, tvorba výukových materiálů, pilotní ověření kurzů a evaluace.

Nabídka dalšího vzdělávání zdravotnickému personálu v takovém rozsahu a komplexním pojetí je v kraji ojedinělá, realizace projektu výrazně zvýší konkurenceschopnost cílové skupiny. Kurzy, na které univerzity získala z evropských fondů více, než šest milionů korun poslouží například zdravotníkům partnerských nemocnic ve Frýdku-Místku, Bohumíně a nemocnic společnosti AGEL, a.s. a to vše pro účastníky zdarma. Zdravotníci, ať už sestry, laboranti, fyzioterapeuti, radiologové, záchranáři nebo lékaři si budou vybírat z dvaceti čtyř kurzů.

Z celkového počtu 24 kurzů jsou 4 kurzy zaměřeny na posílení ICT dovedností, 2 kurzy se zaměřením na životní prostředí v souvislosti se zdravotnickou praxí a 1 kurz na zvýšení jazykové gramotnosti ve svém Součástí projektu bude v termínu od ledna 2012 až do ledna 2014 realizováno 9 odborných multidisciplinárních konferencí.

Kurzy jsou realizovány v prostorách Lékařské fakulty OU a vyučovat v nich budou pedagogové fakulty a experti z oborů realizovaných kurzů.