Ústav urgentní medicíny
a forenzních oborů
Fakulta zdravotnických studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Cíl projektu

Cílem projektu je inovovat a ověřit 25 studijních kurzů ve studijním oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací, který je akreditován pro bakalářský stupeň kombinovaného studia. Zkušenosti z prvního roku výuky a konzultace s budoucími zaměstnavateli studentů ukázaly nutnost modernizovat didaktické metody a maximálně podpořit distanční vzdělávání v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce. Cílovou skupinou jsou studenti VŠ. Cíle projektu bude dosaženo inovací kurzů v těsnější návaznosti na potřeby trhu práce, vytvořením speciálním multimediálních objektů (výukové CD/DVD), distančních opor a eLearnigových kurzů. Zásadní a významnou inovací bude zřízení a vybavení tří trenažérů terenních situací prostřednictvím realizace drobných stavebních úprav. Pilotní ověření inovovaných kurzů a evaluace proběhne v akademickém roce 2010/2011 pro 1025 podpořených osob. Na projektu bude spolupracovat řešitel se 3 partnery – budoucími zaměstnavateli.

Aktualizace: 24. 09. 2009


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt