Ústav urgentní medicíny
a forenzních oborů
Fakulta zdravotnických studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Publicita

Cílová skupina je informována nejen prostřednictvím webové stránky, ale především nástěnkou na chodbě mezi učebnami Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě, na které je uveden cíl projektu, přehled aktivit, které budou v rámci projektu realizovány a další informace, které s projektem souvisejí.

 • Duben 2012
 • Prosinec 2011
  • V prosinci ve dnech 6. – 9. 12. 2011 byl projekt prezentován na veletrhu INOVACE 2011.

 • Březen 2011
 • Listopad 2010
 • Prosinec 2009 – Nemocniční listy FNO
 • Říjen 2009 - konference Ostravské dny forenzních věd
  V říjnu 2009 proběhla odborná konference Ostravské dny forenzních věd, která byla spolufinancována z prostředků poskytovatele. Konference se zúčastnilo celkem 99 osob. Pozvánka i program konference a sborník byly označeny logy s souladu s příručkou pro příjemce podpory. Při prezenci účastníků byly předávány propagační předměty – z finančních prostředků projektu byly hrazeny USB disky, které jsou označeny logy.

 • Leden 2010 – Nemocniční listy FNO
 • Březen 2010 - konference Ostrava v urgentní péči
  V březnu 2010 proběhla odborná konference Ostrava v urgentní péči, která byla spolufinancována z prostředků poskytovatele. Konference se zúčastnilo celkem 114 osob. Pozvánka i program konference a sborník byly označeny logy s souladu s příručkou pro příjemce podpory
 • Říjen 2010
  V říjnu proběhla druhá odborná konference Ostravské dny forenzních věd, na které byly EU, ESF a projekt prezentovány prostřednictvím sborníku a propagačních předmětů příslušnými logy.

 • Listopad 2010
  Dne 22. listopadu proběhlo slavnostní otevření Trenažérů terénních situací za přítomnosti všech partnerů, zástupců regionálních politických představitelů a zástupců MŠMT. Slavnostní otevření Trenažérů bylo medializováno v tisku, regionálním televizním vysílání a celostátním zpravodajství na TV 1

  U příležitosti slavnostního otevření Trenažérů byla zpracována profesionální prezentace průběhu stavebních úprav a zajištěny propagační materiály (letáky, propagační předměty – desinfekční gely a reflexní vesty). Součástí propagačních předmětů – především pro účely prezentace na veletrzích, výstavách a podobně, byl zhotoven model Trenažérů.

  Slavnostní otevření bylo zajišťováno externími reklamními agenturami, které zajišťovaly medializaci celé akce.

 • Prosinec 2010
  V prosinci byl projekt představen na výstavě INOVACE 2010, který pořádala Asociace inovačního podnikání v ČR ve spolupráci s partnery (MŠMT je partnerem akce) v rámci Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Akce probíhala v Praze a zajišťoval ji realizační tým projektu, který se v daném termínu plně věnoval expozici a všem přidruženým aktivitám a workshopům.

 • Duben 2011
  V dubnu byl projekt představen na workshopu VŠB –TU Ostrava, který proběhl dne 19. dubna v aule VŠB – TU Ostrava. Na akci byly prezentovány výstupy projektu s důrazem na spolupráci s aplikační sférou (partneři projektu), která se na všech významných výstupech projektu Trenažéry podílela. Prezentace byla připravena v souladu s manuálem vizuální identity.

 • Květen 2011
Aktualizace: 27. 03. 2012


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt