Ústav urgentní medicíny
a forenzních oborů
Fakulta zdravotnických studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Monitorovací zpráva 01 / Aktivity

Klíčové aktivity

Monitorovací období 30. června - 29. září 2009.

 • Klíčová aktivita č.01
  Příprava inovace studijního oboru

 • Klíčová aktivita č.02
  Podpora distančního studia – tvorba studijních opor

 • Klíčová aktivita č.03
  Modernizace didaktických metod – tvorba multimediálních pomůcek

 • Klíčová aktivita č.04
  Podpora kombinovaného studia – tvorba learningových kurzů

 • Klíčová aktivita č.05
  Rozvoj praktických dovedností a kompetencí – vybudování trenažérů terénních situací

 • Klíčová aktivita č.06
  Pilotní realizace inovovaných studijních kurzů podporující možnosti mezioborových studií

 • Klíčová aktivita č.07
  Evaluace výuky v inovovaných kurzech

Monitorovací zpráva 01

Monitorovací období 30. června - 29. září 2009.

První čtvrtletí přípravného období bylo věnováno především aktivitám, které se týkaly personálního zajištění řízení projektu a ustavení odborných pracovních skupin, jejichž činnost se bude rozvíjet v následujících fázích realizace projektu v souladu s harmonogramem naplňování klíčových aktivit. V monitorovacím období proběhlo celkem 10 jednání, na kterých byli zastoupeni členové řídícího týmu nebo dílčích pracovních skupin.

Aktualizace: 15. 06. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt