Popis projektu

Projekt Leonardo da Vinci je nejlepším prostředkem, jak získat první odborné praktické zkušenosti po absolvování studia na vysoké škole.

Projekt je zaměřen na získání základní orientace v problematice sociální práce. Dává absolventům možnost se seznámit se způsoby a postupy sociální práce v jiných zemích Evropské unie, umožňuje jim podílet se na týmové práci a společném řešení problémů v partnerských institucích. 13 týdenní úspěšný pracovní pobyt je ukončen získáním certifikátu přijímající zahraniční instituce a obdržením dokumentu Europass, který vydává Národní centrum Europass České republiky. Strategie projektu New Way - New Man je vzbudit u zahraničních partnerů zájem o další prohloubení oboustranné spolupráce. Plánovaná délka 13 týdnů odpovídá době nezbytné pro získání základní orientace v problematice sociální práce a odpovídá požadavkům vyhlášených Národní agenturou v ČR. Partneři byli vybráni na základě dlouholetých kontaktů v oblasti studentských mobilit v programu Erasmus. Dobré zkušenosti s těmito partnery byly zárukou toho, že zajištění odborných praxí v sociálních zařízeních v zahraničí bude provedeno k nejvyšší spokojenosti absolventů OU v Ostravě. Podstatné je dodržování pravidel stanovených Národní agenturou.

Na realizaci myšlenky projektu se podíleli: Ivana Schmejkalová, Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D., Pavla Nemethová. Za další pomoc děkuje koordinátorka projektu ing. Tomášovi Václavkovi a Dagmar Měšťánkové z OU v Ostravě.


© Ostravská univerzita 2007