Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


 

Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků ZŠ v MSK v přírodovědných předmětech prostřednictvím počítačem podporovaných experimentů. Změny společnosti mění požadavky na vzdělávání a jeho přispění k rozvoji lidských zdrojů. Počáteční vzdělávání tvoří základ k rozvoji a uplatnění jedince ve společnosti. Z výzkumů PISA 2006 v oblasti přírodovědné gramotnosti vyplynuly nadprůměrné teoretické vědomosti a podprůměrné dovednosti žáků, výzkum TIMSS (2007) prokázal zhoršující se tendenci výsledků českých žáků ZŠ v přírodních vědách. Projekt přispěje k posílení funkční ICT gramotnosti a zvýšení dovedností žáků v přírodovědných předmětech na 15 ZŠ v MSK prostřednictvím ICT pomůcek, vyvinutím metodiky jejich používání a vyškolením učitelů. Projekt bude mít hlavní pozitivní dopad na žáky ZŠ v MSK, a to i prostřednictvím zvýšení kompetencí učitelů, kteří je v rámci vzdělávacího procesu ovlivňují. Projekt bude realizován žadatelem Ostravská univerzita v Ostravě, partnery MEC, o.p.s. a 15 ZŠ z MSK.

Aktualizace: 23. 04. 2010


© Ostravská univerzita v Ostravě 2008 - 2018
Ostravská univerzita v Ostravá, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt