Novinky a změny na těchto www stránkách:

 

    srpen 2009

 • doplněny byly fotografie druhů Barbitistes serricauda, Arcyptera microptera, Oedipoda germanica, Locusta migratoria, Celes variabilis a zvukové nahrávky Barbitistes serricauda a Ruspolia nitidula.

    červen 2009

 • zahájeno bylo plošné mapování výskytu rovnokřídlého v České republice za pomoci škrtacích seznamů - mapování rovnokřídlého hmyzu

 • zprovozněna byla návštěvní kniha, prostřednictvím které se mohou návštěvníci webu vyjadřovat k jeho obsahu a diskutovat problematiku rovnokřídlého hmyzu s autorem stránek a vzájemně mezi sebou

    srpen 2008

 • doplněny byly fotografie druhů Leptophyes boscii, Modicogryllus frontalis, Pteronemobius heydenii, Omocestus petraeus, Euchorthippus pulvinatus, Dociostaurus brevicollis, Aiolopus thalassinus a zvukové nahrávky druhů Tettigonia cantans, Modicogryllus frontalis, Pteronemobius heydenii, Gryllotalpa gryllotalpa, Omocestus petraeus a Chrysochraon dispar pořízené v sezóně 2008.

 • V současné době je 90 druhů (tj. 92 %) ilustrováno 290 fotografiemi v přirozeném prostředí; u 59 druhů  jsou k dispozici originální nahrávky stridulace (82 % stridulujících druhů).

    srpen 2007   

 • přidány byly fotografie druhů Tetrix ceperoi, Chorthippus dichrous, Aiolopus thalassinus, Pteronemobius heydenii, Tettigonia caudata a Poecilimon intermedius a zvukové nahrávky druhů Tettigonia caudata, Oecanthus pellucens, Stethophyma grossum, Chorthippus dorsatus, Chorthippus dichrous a Psophus stridulus.

    leden 2007   

 • zprovozněna byla další část interaktivního determinačního klíče věnovaná čeledi Tetrigidae. Zbytek klíče na saranče bude zprovozněn v dohledné době.

 • přidány byly aktuální mapy rozšíření druhů Platycleis montana, Polysarcus denticauda, Ruspolia nitidula, Saga pedo, Eumodicogryllus bordigalenis, Mecostethus parapleurus a Euchorthippus declivus.

    září 2006

 • umístěny byly zvukové záznamy stridulací rovnokřídlého hmyzu pořízené v sezóně 2006 (nahrávky 13 druhů: Phaneroptera nana, Phaneroptera falcata, Conocephalus fuscus, Leptophyes punctatissima, Polysarcus denticauda, Platycleis albopunctata, Platycleis montana, Decticus verrucivorus, Gampsocleis glabra, Chorthippus albomarginatus, Chorthippus apricarius, Calliptamus italicus, Omocestus haemorrhoidlais, Mecostethus parapleurus). Nahrávky lze spustit z podstránek věnovaných jednotlivým druhům.

 • přidány byly desítky fotografií pořízených v sezóně 2006, např. Saga pedo, Ruspolia nitidula, Leptophyes albovittata, Platycleis montana, Gampsocleis glabra, Oecanthus pellucens, Troglophilus neglectus, Xya variegata, Dociostaurus brevicollis, Mecostethus parapleurus aj. 

 • V současné době je 82 druhů (tj. 85 %) ilustrováno cca 250 fotografiemi v přirozeném prostředí; u 44 druhů  jsou k dispozici nahrávky stridulace (cca 65 % stridulujících druhů).

    duben 2006

 • přidány byly fotografie druhů Aiolopus thalassinus, Stenobothrus rubicundulus, Acheta domestica a Diestrammena asynamora. Tyto dosud chybějící snímky poskytl pan Josef Dvořák z Prahy, za což mu velice děkuji.

    leden 2006

 • doplněny byly fotografie pořízené v sezóně 2005. V současnosti je více než 70 druhů ilustrováno celkem ca 180 fotografiemi pořízenými v přirozeném prostředí.

 • spuštěna byla první verze interaktivního determinačního klíče. Stále se však jedná o pracovní verzi a klíč je postupně vyvíjen a laděn. V současnosti je v provozu část věnovaná podřádu Ensifera a lze tak určovat všechny druhy kobylek a cvrčků.

 • přidána byla stránka věnovaná druhu Isophya pienensis, jehož výskyt byl v nedávné době poprvé v ČR zaznamenán. Druh byl doplněn také do check-listu.

    prosinec 2005

 • stránky byly přemístěny ze serveru "mujweb" (adresa: http://mujweb.cz/www/orthoptera) na server Ostravské univerzity (adresa: http://www1.osu.cz/orthoptera). Odkazy na všech významných českých vyhledávačích byly změněny, takže pokud nemáte na odkaz záložku, tak by jste tuto změnu neměli vůbec postřehnout. Důvodem změny byla nevyžádaná přitroublá reklama na jakési reality show, vložená poskytovatelem free www prostoru (mujweb).

 • na stránky byly doplněny zvukové záznamy stridulací rovnokřídlého hmyzu pořízené v sezóně 2005 (nahrávky 30 druhů). Nahrávky lze spustit z podstránek věnovaných jednotlivým druhům.

 


Poslední aktualizace: 1.9.2006

to main page

na hlavní stránku

to previous page

na předešlou stránku