Mapování rovnokřídlého hmyzu České republiky

 

Proč mapovat rovnokřídlé?

Rovnokřídlý hmyz patří mezi nejméně prozkoumané skupiny hmyzu, přičemž z většiny území našeho státu chybí jakékoliv údaje o výskytu. Podle počtu zasílaných fotografií s žádostí o determinace víme, že rovnokřídlý hmyz je častým předmětem zájmu nejen entomologů, ale i amatérských milovníků přírody a fotografů. Byli bychom rádi, aby pořízené snímky a uskutečněná pozorování nezůstala ve formě poznámek ve Vašich diářích a fotoarchívech, ale pomohla nám pří skládání střípků obrazu naší fauny, která v budoucnosti vyvrcholí vydáním podrobného atlasu rozšíření.  

Jak a co mapovat?

Máme zájem o jakékoli údaje, nejen o vzácných druzích, ale i o běžných a snadno rozpoznatelných zástupcích rovnokřídlého hmyzu, od důkladných průzkumů lokalit v místě Vašeho bydliště po ojedinělá pozorování. Čím podrobnější informace typu data, početnosti a popisu stanoviště poskytnete, tím lépe, ale i neúplné údaje jsou užitečné. Upřednostňujeme záznamy na přiložených škrtacích listech, zasílané běžnou poštou (např. na konci sezóny) nebo elektronicky.

Determinace

V této chvíli Vám bohužel nemůžeme nabídnou podporu ve formě jednoduché determinační příručky, doufáme ale, že se tento nedostatek podaří brzy napravit. K determinaci lze v současnosti využít pouze klíč Kočárka et al. (2005), který je však zaměřen především na determinaci vypreparovaného materiálu. Ze zahraničních publikací vhodných pro práci v terénu lze doporučit "fieldguide" Bellmanna (1985, 1993). Většinu rovnokřídlého hmyzu naší fauny lze naštěstí snadno rozlišit na základě jejich charakteristického vzhledu. K tomu Vám mohou významně pomoci tyto internetové stránky, které obsahují fotografie většiny druhů v přirozeném prostředí. Přibližně třetina druhů je však determinačně obtížná a vyžaduje určité praktické zkušenosti. Ve vývoji je také interaktivní determinační klíč. S určováním rovnokřídlých Vám velmi rádi pomůžeme, vč. determinace na základě zaslaných fotografií (nejlépe elektronickou poštou).

Mapování pomocí škrtacích seznamů

Pro usnadnění procesu mapování a sběru jednotných faunistických dat jsem připravili škrtací seznam (tzv. škrták). Škrták ve formátu rtf (MS Word) otevřete prokliknutím jeho miniatury vpravo →  

Pokyny k vyplňování: vyplňte pokud možno co nejpodrobněji část týkající se charakteristiky lokality vč. charakteristiky biotopu. V případě nálezu některých vzácných nebo obtížně determinovatelných druhů bude vyžadován doklad v podobě fotografie nebo exempláře ve Vaší (či jiné) sbírce. Pro jakákoliv upřesnění, doplňky, zajímavosti a různé postřehy použijte zadní stranu škrtáku. 

Pokyny k sběru dat: škrtáky prosím zasílejte hromadně (např. po skončení sezóny) poštou na níže uvedenou adresu nebo naskenované e-mailem: petr.kocarek@osu.cz 

Mapovatelům garantujeme zachování autorství všech jejich nálezů!

 

Koordinátoři mapování:

Petr Kočárek petr.kocarek@osu.cz Ostravská univerzita v Ostravě
Jaroslav Holuša holusa@fld.czu.cz Česká zemědělská univerzita v Praze
Pavel Marhoul pavel.marhoul@daphne.cz DAPHNE ČR, České Budějovice
Robert Vlk vlk@ped.muni.cz Masarykova univerzita v Brně

   Kontaktní adresa: Petr Kočárek, Katedra biologie a ekologie PřF, Ostravská Univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava 2


poslední aktualizace: 1.6.2009

to main page

na hlavní stránku

to previous page

na předešlou stránku