Lékařská fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Cíl projektu

Cílem projektu je propojit (zasíťovat) pracoviště, která mají praktickou zkušenost ze zásahů v terénu a jsou nosnými body pro transfer poznatků z praxe do teorie. Koncepce celého projektu byla inspirována zkušenostmi při zásazích v případech hromadných neštěstí v Moravskoslezském kraji.

Na základě realizace projektu dojde k:

  • navázání dlouhodobé spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a aplikační sférou,
  • vytvoření pevných vazeb pro spolupráci se zahraničními institucemi při řešení mimořádných událostí,
  • společnému sdílení teoretických i praktických poznatků,
  • vytvoření základu pro společné vývojové a výzkumné projekty,
  • zkvalitnění profesionální přípravy na mimořádné události,
  • inovace obsahu předmětu medicína katastrof a hromadných neštěstí v souladu s aktuálním trendem výuky v Evropě,
  • rekonstrukce a vybavení velkokapacitní učebny na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.

Síť institucí a síť expertů bude rozvíjet spolupráci na bázi vzájemného sdílení informací zteorie (odborné články, výzkumné studie, projekty studentů, výstupy diplomových prací vhodné pro aplikační sféru apod.) a multioborové praxe (praktické postupy, kazuistiky, filmové dokumentace apod.). Za tímto účelem budou organizovány odborné workshopy, mezinárodní konference se zaměřením na medicínu katastrof a hromadných neštěstí, mezinárodní soutěže studentů apod.

Aktualizace: 07. 12. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2023
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt