Katedra germanistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava

deutsch   česky   

Lékařské texty v archivech a knihovnách Čech a Moravy (14.-16. stol.)

Lékařské texty v archivech a knihovnách Čech a Moravy (14.-16. století)

V rámci projektu Grantové agentury Akademie věd České republiky ‚Soupis a základní filologické vyhodnocení německých středověkých a raně novověkých medicínských rukopisů dochovaných v českých zemích‘‘ (IAA901860901: 2009-2012) byl zpracován katalog německých rukopisných lékařských / farmaceutických textů 14.-16.století, které jsou uloženy v archivech a knihovnách Čech a Moravy. V katalogu lze najít nejen údaje, které jsou k dispozici v dostupných průvodcích po archivních fondech, nýbrž u řady rukopisů i mnohem detailnější popis jednotlivých lékařských textů. Digitalizované údaje jsou anotovány tak, že umožňují vyhledávání podle místa, století a textového druhu (příp. i podle tématu).


©2012 Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt