Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


 

Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách

Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách

loga

Základní informace o projektu

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků ZŠ v MSK v přírodovědných předmětech prostřednictvím počítačem podporovaných experimentů.

Příjemce dotace:

  • Ostravská univerzita v Ostravě

Poskytovatel dotace:

  • Moravskoslezský kraj

Místo realizace:

  • Moravskoslezský kraj

Operační program:

  • Vzdělávání a konkurenceschopnost

Doba realizace:

  • 11/2009 ­ 02/2012

Oblast podpory:

  • 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Registrační číslo:

  • CZ. 1.07/1.1.07/02.0047
Aktualizace: 23. 04. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2024
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt