Informace o projektu
Průběh vzdělávání
ECDL
Certifikáty a osvědčení
Počítačová gramotnost podle ECDL
VÚ Ostrava-Hrabůvka
Soubory ke stažení
Kontakt:
Mgr. Markéta Blažková

Telefon: 597 460 128

Jakou formou bude vzdělávání probíhat?

Kurzy budou realizovány formou prezenční výuky v prostorách Ostravské univerzity, případně přímo v místě zapojené instituce. Účastníci s dobrými výsledky budou moci složit test ECDL. Centrum informačních technologií Ostravské univerzity je akreditovaným střediskem pro testování ECDL.
Kurz "Příprava na European Computer Driving Licence - ECDL" bude v rámci aktivit projektu převeden do eLearningové podoby a takto zpřístupněn k využití dalším zařízením institucionální péče.
 

Jaká bude délka trvání kurzů?

 • Kurz Informační zdroje
  4 výukové hodiny - 2 lekce á 2 výukové hodiny
   
 • Informatika a výpočetní technika v praxi
  32 výukových hodin - 8 lekcí á 4 výukové hodiny
   
 • Příprava na European Computer Driving Licence - ECDL
  32 výukových hodin - 8 lekcí á 4 výukové hodiny
   

Jaké jsou očekávané výstupy projektu?

Předpokládáme vyškolení přibližně 480 osob, z tohoto počtu cca 140 vyškolených pracovníků - vychovatelů těchto zařízení. Tři vyvinuté speciální vzdělávací kurzy, včetně studijních opor, které budou dále podány k získání akreditace MŠMT v rámci tzv. "Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků" (DVPP). Studijní opora "Příprava na European Driving Licence - ECDL" bude převedena do eLearningové formy a uložena v systému pro řízení výuky. Cílovým skupinám bude k dispozici dále i po skončení projektu.
 

©2005 Ostravská univerzita