Zapojení a motivace cílové skupiny

V rámci projektu bude podporováno vzdělávání cílové skupiny všech škol a školských zařízení v regionu se stejnou příležitostí pro všechny v jednotlivých obcích okresů kraje.

V rámci projektu bude snaha proškolit všechny přihlášené účastníky, tak, jak to bylo realizováno v předcházejícím období.

Motivací pro cílovou skupinu je především získání nových poznatků, informací a znalostí ve všech nabízených oblastech, které mohou využít v přípravě na vyučování, v samotné výuce ve školách, v efektivním využívání ICT ve škole (např. v administrativě).

Velkou motivací pro účast v kurzech je rovněž snaha využívat veškeré nové informační a komunikační technologie a rovněž nové technologie v přírodovědných a dalších předmětech, včetně využití nového výukového software. Mnozí přivítají nové znalosti o nových formách výuky.

Každý úspěšný absolvent kurzu získá osvědčení daného kurzu.

Kurzy budou realizovány aktivním zapojením cílové skupiny do realizace jednotlivých kurzů s cílem maximalizace řešení jejich potřeb a ověření dosažených efektů. Kurzy jsou prezenční, kombinované s distanční částí, která navíc předpokládá aktivní účast v komunikaci s lektorem kurzu, využitím průběžného plnění zadaných korespondenčních úkolů. Rovněž aktivní je účast na prezenční části kurzu, kde účastníci konzultují obtížnější problematiku části kurzu, prezentují své úkoly před ostatními kolegy kurzu.

Přihlášky budou v elektronické podobě, tudíž lehce přístupné cílové skupině.

Při ukončení každého kurzu proběhne evaluace kurzu účastníky a současně evaluace kurzu vzhledem k celému projektu lektorem pomocí dotazníku.

Projekt by měl přispět k podpoře profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení v regionu a rozvíjení jejich vzdělávání směrem k potřebám škol a rozvíjející se společnosti, rovněž k navázání spolupráce škol se školami a školskými zařízeními.

Nahoru...