Přínos pro cílovou skupinu

Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci škola a školských zařízení, a to jak pedagogičtí, tak nepedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ a mateřských škol. Hlavní přínos vzdělávacích kurzů projektu pro cílovou skupinu odpovídá hlavním cílům celého projektu. Vzdělávací kurzy jednotlivých klíčových aktivit jsou připraveny jak pro celou cílovou skupinu, tak jsou vyspecifikovány pro definované skupiny této cílové skupiny.

1) Přínosem pro pedagogické pracovníky MŠ budou především vzdělávací kurzy klíčové aktivity č.1, kde jsou kurzy vyspecifikovány přímo pro ně: jsou to kurzy zaměřené především na využití ICT v MŠ. Právě tato část cílové skupiny se v předcházejících letech nemohla kurzů těchto projektů zúčastnit. Zájemce vedeme v databázi.

2) Přínosem pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ jsou kurzy a workshopy, které zvyšují odborné kompetence v oblasti matematiky, výpočetní techniky a informatiky a kurzy, které jsou zaměřeny na zvyšování využití ICT v přípravě na výuku a výuce: KA1, KA2, KA3.

3) Kurzy klíčové aktivity č.4 podporují vzdělání a budoucí certifikaci pedagogických pracovníků v ICT, jsou zaměřeny na získání znalostí a praktických dovedností jako předpokladu k úspěšnému absolvování certifikátu ECDL.

4) Přínosem pro nepedagogické pracovníky jsou kurzy KA5, jejichž cílem je zvýšení efektivity ve využívání ICT ve školách, převážně v administrativě.

Přínosem pro celou cílovou skupinu je skutečnost, že se seznámí jak s novými informačními a komunikačními technologiemi, tak novými metodami ve výuce. Lektoři kurzů jsou proškolenými lektory v oblasti distančního vzdělávání, mají zkušenosti s řízením výuky v LMS Moodle, ve spolupráci s autory distančních výukových opor a s autory multimediální/interaktivní komponenty jako podpory výuky.V mnoha případech jsou lektory právě tito autoři nebo spoluautoři.

Všechny kurzy budou vytvářeny s využitím nejnovějších ICT, v kurzech budou využity nové metody a postupy pro distanční vzdělávání.

Nahoru...