Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/01.0020

Popis projektu

  • projekt OP VK 7.1 – Počáteční vzdělávání
  • název: "Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách"
  • zkrácený název: "ZOK-PSaPSZ-MAT-ICT"
  • vyhlašovatel výzvy: Moravskoslezský kraj - Výzva č. 1 pro GP - oblast podpory 1.3
  • žadatel: Ostravská univerzita
  • hlavní řešitel: Ing. Eva Burianová, Ph.D.
  • doba realizace: 01. 02. 2012 – 31. 12. 2014
  • finanční objem: 9.062.310,30 Kč