Popis cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci škol a školských zařízení.

Oproti předcházejícím řešeným projektům jsou nyní do cílové skupiny zahrnuti i pracovníci mateřských škol. Tato část cílové skupiny měla velký zájem i v přecházejících letech se účastnit kurzů řešených projektů v oblasti podpory 1.3. Z tohoto důvodu jsme zavedli databázi zájemců o kurzy této skupiny a nyní je s nabídkou oslovíme.

V projektu budou připraveny a realizovány i konkrétní kurzy, které budou určeny především nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, vedoucí k efektivnímu využívání ICT ve školách.

Předkladatelé projektu s cílovou skupinou projektu dlouhodobě pracují a mají zkušenosti s jejich vzděláváním včetně zpětné vazby. Na Ostravské univerzitě probíhá vzdělávání cílové skupiny jak v různých kurzech, tak v dlouhodobých studiích, které jsou zaměřeny na studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a splnění dalších kvalifikačních předpokladů podle Vyhlášky MŠMT č. 317/2005. Všechny akce jsou akreditovány v rámci DVPP na MŠMT. (Výběr viz. Příloha č.8). Dlouhodobá spolupráce se školami a jejich pracovníky v rámci předcházejících projektů a úzký kontakt v dalších aktivitách, usnadní i propagaci projektu u cílových skupin.

Cílové skupiny budou osloveny:

- nabídkou zveřejněnou na www stránkách univerzity, a souběžně na stránkách projektu s veškerými informacemi o projektu, včetně naplánovaného harmonogramu všech akcí,

- přes jednotlivé ředitele škol v celém MSK,

- rozesláním mailů s připravenými propagačními materiály projektu, s využitím databáze všech účastníků předcházejícího vzdělávání pracovníků škol v projektech ESF, rozvojových projektech VŠ, vzdělávání v akreditovaných kurzech a studiích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), jedná se o databázi 4000 osob,

- inzercí,

- přes ty učitele, kteří souběžně pracují jako externí lektoři na OU a SU.

V projektu se předpokládá podpoření minimálně 960 osob - klientů služeb.

Nahoru...