O projektu

Máš zájem?

Chcete si vyzkoušet, jaké to je studovat na vysoké škole? Máte zájem se naučit programovat? Chtěli byste umět ovládat robota? Láká vás možnost mít Certifikát odborných dovedností?

Jsi student?

Jestliže jsi žák střední školy v Moravskoslezském kraji a alespoň na jednu otázku jsi odpověděl „ANO!“ nic nebrání tomu, aby ses přihlásil ZDE a stal se na jeden semestr „Vysokoškolákem na zkoušku“. Termín pro přihlášení je
31. 7. 2019.

Kdy a kde?

Vzdělávací modul „Vysokoškolákem na zkoušku - Informatika“ bude probíhat ZDARMA od září do prosince 2019 dle harmogramu na
Katedře informatiky a počítačů
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava
mapa


Vzdělávací modul Informatika vznikl v rámci 3. ročníku úspěšného projektu Vysokoškolákem na zkoušku. Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity nabízí díky dotační podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nadaným žákům středních škol Moravskoslezského kraje možnost zapojit se intenzivně do výuky v kurzech Inteligetní systémy, Moderní programování a Angličtina pro ICT. Studium probíhá kombinovanou formou. Vzdělávací moduly proběhnou od září do Prosince 2019. Součástí celého kurzu je exkurze vybraných žáků do CERNu (velký hadronový urychlovač částic ve Švýcarsku). Každý žák si může vyzkoušet roli vysokoškolského studenta s možností získání Certifikátu za zpracované výstupy.

O modulech

K úspěšnému absolvování celého modulu Vysokoškolákem na zkoušku - Informatika je potřeba splnit několik podmínek, a to je především aktivní účast ve vybraných vzdělávacích modulech, zpracování samostatného projektu a také společné prezentování na Noci vědců.

Odměnou účastníkům bude kromě nabytých znalostí také získání Certifikátu (po úspěšném absolvování), přístup k výukovým materiálům, seznámení se s akademickým prostředím a v neposlední řadě také získání úžasného trička OU a nějakého dárku.

Každý vzdělávací modul uvedený níže má svou distanční část v e-learningovém prostředí v LMS Moodle na adrese: http://projektyczv.osu.cz/.

Úvodní vzdělávací modul

Povinný, 2 hodiny.

Seznámení s prostředím univerzity, vybavením, řešenými projekty, podmínky absolvování modulu, zásady práce v LMS Moodle, uživatelské dovednosti, práce s úkoly

Inteligentní systémy

Povinně volitelný, 20 hodin prezenční výuky, 15 hodin distanční výuky a osobních konzultací.

Cílem modulu je seznámit se s teoriemi, technologiemi a postupy používanými při vývoji inteligentních systémů a naučit se se, jak takové systémy vyvíjet.

Témata modulu

 1. Úvod do problematiky inteligentních systémů.
 2. Modelování a simulace inteligentních systémů.
 3. Robotika a programovatelné robotické stavebnice.
 4. Konstrukce robotických a inteligentních systémů.
 5. Proncipy automatizovaného a adaptivního řízení.
 6. Vybrané algoritmy umělé inteligence.
 7. Aplikace umělé inteligence v praxi.

V modulu Inteligentní systémy se žáci seznámí s inteligentními domy, programátorským modelem pro tento systém, způsobem měření hodnot ze snímačů, praktickými aplikacemi regulace a automatizace, základními nastaveními a možno stmi pokročilého zabezpečení domu.

Moderní programování

Povinně volitelný, 20 hodin prezenční výuky, 15 hodin distanční výuky a osobních konzultací.

Témata modulu

 1. Úvod do problematiky programování.
 2. Návrhové vzory.
 3. Pole, seznamy, balíčky, stromové struktury.
 4. Návrh aplikace, analýza, návrh GUI.
 5. Testování a distribuce.
 6. Marketing a publikování aplikace.

V modulu moderní programování se žáci seznámí s principy a metodami objektově orientovaného programování, které si budou moci vyzkoušet na zcela nově vybudované laboratoři Softwarového inženýrství a statistického zpracování dat, které vybudovala katedra informatiky a počítačů koncem roku 2017 za podpory Moravskoslezského kraje.

Angličtina v ICT

Povinně volitelný, 20 hodin prezenční výuky, 15 hodin distanční výuky a osobních konzultací.

V modulu Angličtina v ICT budou studenti směrováni k využití již nabytých středoškolských znalostí z oblasti anglického jazyka, přičemž tyto budou rozšířeny o oblasti, které na střední škole nejsou obsaženy. Praktická výuka v anglickém jazyce bude zaměřena na následující okruhy:

 1. Typy inteligentních systémů a jejich komponenty.
 2. Oblasti využití inteligentních systémů.
 3. Praktické využití inteligentních systémů – osobní zkušenosti.
 4. Představení modelových ukázek již používaných inteligentních systémů.
 5. Prezentace možného využití inteligentních systémů v denním životě
 6. Jazykové zkoušky: Cambridge Examinations, TOEFL, SAT, aj.

Závěrečný modul

Povinný, 2 hodiny.

Zásady zpracování vlastního dokumentu, vyhledávání zdrojů, styly, tvorba prezentace, zásady prezentování práce na vlastním projektu.

Přihlášení 1. Závazné přihlášení prostřednictvím webu ZDE: do 31. července 2019
 2. Prohlášení školy a Prohlášení rodiče (pro mladší 18-ti let).
  1. Vyplněné prohlášení se odevzdávají na úvodní hodině
 3. Vstupní test (v případě překročení kapacity celého kurzu): září 2019 (bude upřesněno)
 4. Harmonogram vzdělávacích modulů si můžete stáhnout zde: od září 2019

5

Učitelů

64

Hodin
prezenčně

45

Hodin
distančně

1

Projekt
zpracovatObsazenost celého kurzu - počet přijatých přihlášek

O katedře

Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity poskytuje víceúrovňové vzdělávání v bakalářských, navazujících magisterských a doktorském studijním oboru v oblasti informatiky a výpočetní techniky, včetně učitelských studijních oborů. Studenti informatiky a aplikované informatiky získávají široké a všestranné vzdělání v neustále se vyvíjející oblasti informatiky a výpočetní techniky. Absolventi najdou uplatnění ve firmách, průmyslových podnicích, soukromém či veřejném sektoru a ve školství.

Katedra zabezpečuje také výuku vybraných informatických předmětů pro jiné katedry Ostravské univerzity.

Dále katedra zajišťuje v rámci celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků specializační a rozšiřující studia a kurzy pro učitele a veřejnost a specializační kurzy v oblasti počítačových sítí a grafiky.

Výzkumná činnost je realizována v pěti oblastech Soft Computingu pro IT.

Členové katedry jsou úspěšnými řešiteli projektů EU.

Zde jsou kontakty

V případě jakýkoliv dotazů, nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Pište nebo volejte :-)

 • doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
 • Řešitelka projektu Vysokoškolákem na zkoušku

 • PhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D. - Martin.Zacek@osu.cz, 553 46 2179
 • Garant modulu Informatiky

 • Ing. Simona Polochová - Simona.Polochova@osu.cz, 553 46 2116
 • Garant a organizační zajištění prezenčních aktivit, administrativa

 • doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D. - Hashim.Habiballa@osu.cz, 553 46 2170
 • Garant a organizační zajištění distančních aktivit