Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0053

Popis projektu

  • projekt OP VK 7.2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
  • název: "Svět vědy - záhadný i zábavný"
  • zkrácený název: "Svět vědy"
  • anglický název: "The world of science - a mysterious and fun"
  • vyhlašovatel výzvy: MŠMT - Výzva č. 35
  • název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 2.3
  • žadatel: Ostravská univerzita
  • hlavní řešitel: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
  • doba realizace: 01. 06. 2012 – 31. 05. 2014
  • finanční objem: 16.372.110,94 KčProjekt se komplexně zaobírá tématem popularizace, medializace a komercionalizace vědy a výzkumu na Ostravské univerzitě, vzděláváním akademických a dalších pracovníků a studentů v této oblasti a v neposlední řadě podporou a rozvíjením systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV.

Na realizaci projektu se budou podílet dvě fakulty - přírodovědecká a filozofická, aktivity projektu však budou určeny akademickým a ostatním pracovníkům a studentům všech 6 fakult OU, v některých případech i s přesahem do dalších regionů České republiky. Dalšími cílovými skupinami jsou zájemci o vědecko-výzkumnou práci a pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ.

Projekt je rozčleněn na tři klíčové aktivity: popularizace VaV a jeho výsledků (KA1); práce se studenty a žáky (KA2) a vzdělávací kurzy (KA3). V projektu bude podpořeno celkem 5 202 osob.

Nahoru...