Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0176

Projekt Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT) byl ke konci prosince 2013 úspěšně ukončen a nyní se nachází v období udržitelnosti. Všem účastníkům děkujeme za aktivní účast v projektu a těšíme se na další spolupráci.

Doufáme, že nám svou přízeň zachováte i v budoucích letech. Další aktivity Centra celoživotního vzdělávání naleznete na našich webových stránkách http://prf-czv.osu.cz

Přehled kurzů vytvořených v rámci realizace projektu

Blok ICT


Blok odborných kompetencí


Blok komunikačních kompetencí


Informace k realizaci kurzů v rámci udržitelnosti

 • kliknutím na název kurzu si můžete zjistit podrobnější informace k obsahu a zaměření kurzu
 • počet míst v jednotlivých kurzech je omezen, kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 účastníků
 • výuka v kurzech probíhá kombinovanou formou, prezenční část v odpoledních hodinách většinou od 15:00 do 18:00hod., e-learningová část v prostředí LMS Moodle
 • v případě zájmu o účast v kurzu vyplňte Přihlášku a zašlete mailem na: gabriela.peroutkova@osu.cz
 • týden před začátkem kurzu budou přihlášení účastníci informováni mailem o přesném čase a místu konání kurzu

Popis projektu

 • projekt OP VK 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání
 • název: "Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT)"
 • zkrácený název: "Profesionalizace VŠ v MSK"
 • hlavní řešitel – RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.
 • doba realizace: 1.1.2011 – 31.12.2013
 • finanční objem: 15.879.831,27 Kč (z toho SU 12.541.140,12 Kč)
 • partner – Ostravská univerzita v Ostravě
 • podíl na rozpočtu cca 3,3 mil. Kč
 • hlavní koordinátor za OU – Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Stručný obsah projektu

 1. Systematické zvyšování úrovně pedagogických a řídících činností zaměstnanců SU a OU
 2. Vytvoření strukturovaného, diferencovaného a koordinovaného systému odborného vzdělávání
 3. Zvýšení odborných a jazykových kompetencí, gramotnosti ICT a manažerských dovedností v oblasti řízení VŠ
 4. Vytvoření systémů kurzů a jejich pilotní ověření