fotka 8 - (c) Nedělníková

Dvouleté navazující Mgr. studium - Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

Zaměření a rozsah odborné praxe studentů dle jednotlivých ročníků

roč. sem. zkratka, název zaměření praxe rozsah praxe hodin/týden//celkový rozsah praxe hodin/semestr
II. zimní Průběžná praxe – KAS/ 8KOPX, KAS/ 8POPX Praxe je realizována v organizacích poskytujících pobytové a terénní zdravotní a sociální služby, v oblasti speciální pedagogiky, v oblasti státní správy, samosprávy, na úřadech práce Praxi lze realizovat v 1 až 3 organizacích. 16/208
zimní Souvislá praxe - KAS/8KSOX, KAS/ 8PSOX Praxe je realizována v organizacích poskytujících pobytové a terénní zdravotní a sociální služby, v oblasti speciální pedagogiky, v oblasti státní správy, samosprávy, na úřadech práce Praxi lze realizovat jen v jedné organizaci 40/40

 

Doplňující informace k odborné praxi


 
 • Garantka odborných praxí
  Mgr. Iva Kuzníková, PhD., kancelář č. 204
  e-mail: iva.kuznikova@osu.cz
 • Koordinátorka odborných praxí
  Mgr. Alena Vaňharová, kancelář. č. 404
  e-mail: alena.vanharova@osu.cz
   
 
 
Projekt PRAXE