fotka 3

Tříleté Bc. studium prezenční - Komunitní rozvoj

Zaměření a rozsah odborné praxe studentů dle jednotlivých ročníků

roč. sem. zkratka, název zaměření praxe rozsah praxe hodin/týden//celkový rozsah praxe hodin/semestr
II. letní Souvislá praxe 1 – KAS/98PX1 organizace veřejné správy 0/0/80
letní Seminář k souvislé praxi 1 - KAS/98SP1 reflexe KAS/98PX1 0+1
III. letní Souvislá praxe 2 - KAS/98PX2 organizace neziskového sektoru 0/0/80
letní Seminář k souvislé praxi 2 - KAS/98SP2 reflexe KAS/98PX2 0+1

 

Časový harmonogram praxí - 2. ročník letní semestr (akademický rok 2015/2016)

Seminář k praxím 1: 6 vyučovacích hodin (školení BOZP, právní otázky praxe, zadání úkolů).

Praxe: 2 týdny v průběhu letního semestru, přesně 9. – 12. týden letního semestru – pozor, praxi musíte vykonávat 10 pracovních dnů!!!

Úkoly k praxím: zaslání vypracovaných úkolů garantovi praxí Mgr. Ivě Tiché na Moodle, a to do 5 dnů po reálném ukončení praxe, zhotovení prezentace k praxím.

Seminář k praxím 2: 7 vyučovacích hodin ve 13. týdnu semestru (reflexe a prezentace praxí).


 

Časový harmonogram praxí - 3. ročník letní semestr (akademický rok 2015/2016)

Seminář k praxím 1: 2 vyučovací hodiny (zadání úkolů).

Praxe: 2 týdny v průběhu letního semestru, přesně 6. – 8. týden letního semestru – pozor, praxi musíte vykonávat 10 pracovních dnů!!!

Úkoly k praxím: zaslání vypracovaných úkolů garantovi praxí Mgr. Ivě Tiché na Moodle, a to do 5 dnů po reálném ukončení praxe, zhotovení prezentace k praxím.

Seminář k praxím 2: 7 vyučovacích hodin v 9. týdnu semestru (reflexe a prezentace praxí).


 

Místo výkonu praxe (letní semestr 2. ročník)

V organizacích veřejné správy: tzn. krajské úřady, městské úřady, obecní úřady, úřady městských obvodů.

V daných úřadech je možné oslovit např. tyto (a jim obdobné/odpovídající) odbory:

 • Odbor regionálního rozvoje a stavebního úřadu
 • Odbor výstavby
 • Odbor sociálních věcí, sociální péče a sociálních služeb
 • Odbor dopravy
 • Odbor životního prostředí
 • Odbor školství a kultury
 • Odbor právní a organizační
 • Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

 

Místo výkonu praxe (letní semestr 3. ročník)

Místo výkonu praxe určené pro letní semestr 3. ročníku oboru Komunitní rozvoj musí být realizováno v ostatních organizacích zapojujících se procesu komunitního rozvoje a plánování. Patří sem především neziskové, komerční subjekty a agentury zapojené do procesu regionálního rozvoje.

Příklady Institucí regionálního rozvoje:

 • Místní akční skupiny (MAS)
 • Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
 • Centra evropského projektování
 • Regionální rozvojové agentury krajů
 • Národní sít zdravých měst ČR - Asociace obcí a regionů
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Příklady komerčních subjektů:

 • PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionu, s.r.o.
 • DHV CR , s.r.o – projekční firma
 • CROSSCZECH, a.s.
 • Pro Factum Consulting s.r.o.

Příklady neziskových organizací:

Centrum pro komunitní práci (CpKP jižní Čechy, CpKP západní Čechy, CpKP střední Morava, CpKP východní Morava, CpKP Česká republika, CpKP střední Morava, kancelář Šumperk, CpKP Moravskoslezký kraj)

Konkrétní seznam již spolupracujících pracovišť (z pohledu víceleté spolupráce) s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity je k dispozici v sekci Místa odborných praxí - Seznam zařízení.


 

Informace k Plánu učení

Plán učení není jen formálním dokumentem, ale přispívá ke kvalitní spolupráci mezi studujícími a mentory.

Pro studující představuje konkretizaci cílů učení a možností k jejich naplnění. Umožňuje zpřehlednit průběh odborné praxe, lépe ji vyhodnotit a napomáhá v konfliktních či zátěžových situacích.

Pro mentory je plán učení nástrojem k podpoře a hodnocení studujících, či k plánování průběhu praxe. Plán učení může být využit ke společné bilanci odborné praxe, k podpoře vedení praxe, k odkázání na adekvátní úkoly, informační zdroje, popř. k rozpoznání překážek výkonu odborné praxe studenta.


 

Doplňující informace k odborné praxi


 
 • Garantka odborných praxí
  Mgr., Ing. Iva Tichá, kancelář č. 203
  telefon: 553 46 3242
  e-mail: iva.ticha@osu.cz
 
 
Projekt PRAXE