fotka 11 - (c) Irena Kopciuchová

Tříleté prezenční bakalářské studium oboru Zdravotně sociální pracovník

Zaměření a rozsah odborné praxe studentů dle jednotlivých ročníků

roč. sem. zkratka, název zaměření praxe rozsah praxe hodin/týden//celkový rozsah praxe hodin/semestr
I. zimní Průběžná praxe 1 – 6PPX1 Exkurze do organizací sociálních a zdravotních služeb. 8/88
zimní Kazuistický seminář 1 - 6KAZ1 Reflexe 6PPX1 1/12
zimní Souvislá praxe 1- 6SPX1 Volitelná pracoviště odborné praxe (zdravotnické, školské, sociální zařízení - nevolit úřady a magistráty, OSPOD). 40/80 (2 týdny souvisle)
letní Průběžná praxe 2 - 6PPX2 Individuální sociální práce – cílová skupina dospělých-NE ÚŘAD! 8/96
letní Kazuistický seminář 2 - 6KAZ2 Reflexe 6SPX1, 6PPX2 2/24
letní Souvislá praxe 2 - 6SPX2 Volitelná praxe v organizacích zdravotně -sociálních služeb. 40/120 (3 týdny souvisle)
II. zimní Průběžná praxe 3 - 6PPX3 Individuální sociální práce – cílová skupina senioři, osoby se zdravotním a duševním postižením. 8/96
zimní Kazuistický seminář 3 - 6KAZ3 Reflexe 6SPX2, 6PPX3 2/24
zimní Souvislá praxe 3 - 6SPX3 Individuální sociální práce – cílová skupina senioři, osoby se zdravotním a duševním postižením. 40/80 (2 týdny souvisle)
letní Průběžná praxe 4 - 6PPX4 Individuální sociální práce (oddělení sociální péče o staré a zdravotně postižené občany, oddělení sociálně právní ochrany dětí, městské úřady, magistráty) 8/96
letní Kazuistický seminář 4 - 6KAZ4 Reflexe 6SPX3, 6PPX4 2/24
letní Souvislá praxe 4 - 6SPX4 Odborná praxe ve zdravotnickém zařízení (realizace ošetřovatelské péče). 40/120 (3 týdny souvisle)
III. zimní Průběžná praxe 5 - 6PPX5 Individuální sociální práce - cílová skupina děti 8/96
zimní Kazuistický seminář 5 - 6KAZ5 Reflexe 6SPX4, 6PPX5 2/24
zimní Souvislá praxe 5 - 6SPX5 Volitelná odborná praxe ve zdravotnickém zařízení. 40/80 (2 týdny souvisle)
letní Průběžná praxe 6 - 6PPX6 Volitelná odborná praxe. 8/56
letní Kazuistický seminář 6 - 6KAZ6 Reflexe 6SPX5, 6PPX6 2/24

 

Doplňující informace k odborné praxi


 
 • Garantka odborných praxí
  Mgr. Iva Kuzníková, PhD., kancelář č. 204
  e-mail: iva.kuznikova@osu.cz
 • Koordinátorka odborných praxí
  Mgr. Alena Vaňharová, kancelář. č. 404
  e-mail: alena.vanharova@osu.cz
   
 
 
Projekt PRAXE