fotka 5 - (c) Hana Lanská

Uznání předchozí praxe - kombinované studium

O uznání praxe mohou žádat pouze studenti prvního ročníku kombinované formy studia.

O uznání splnění odborné praxe rozhodne tříčlenná Komise odborné praxe pro kombinované studium. Jednotlivé praxe mohou být na základě dodaných žádostí uznány v plném rozsahu (100 %), v polovičním rozsahu (50 %) nebo vůbec (0 %). Rozhodnutí komise bude studentům zasláno na studentský e-mail.

Pokud je jedna z praxí uznána v plném rozsahu (100 %), je uznán i příslušný seminář k dané praxi. Student/ka se však musí na předměty zapsat (na praxi i seminář) a na konci semestru se přihlásit na vypsané termíny zápočtů.

Poté se zapíše do konkrétního kurzu v Moodlu a do patřičných kolonek vloží místo požadovaných dokumentů sken Potvrzení o uznání praxe.

Při 50% uznání předchozí praxe pak student/ka musí splnit tyto podmínky pro udělení zápočtu za seminář k praxi:

 • 50% účast na semináři;
 • doklad o splnění poloviny povinných úkolů;
 • záznam do portfolia odborné praxe.

Do smlouvy o praxi student uvede hodinovou dotaci ve výši polovičního počtu z celé praxe (tzn. např. místo celkových 104 hodin realizovaných ve 13 týdnech po 8 hodinách uvede 52 hodin realizovaných 6 týdnů po 8 hodinách plus 1 týden po čtyřech hodinách).

Pokud bude praxe uznána na základě předchozích podmínek, není možné druhou praxi vykonat na tomtéž pracovišti.

Kombinované studium – Bc. sociální práce

Je možné uznat splnění odborné praxe, pokud:

 • student/ka již v minulosti působil/a v oboru na pozici sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách, popř. probačního úředníka nebo absolvoval/a vyšší odbornou školu v oboru, v rámci které vykonával/a odbornou praxi, nebo vykonával/a dlouhodobě dobrovolnickou činnost v oboru dle studijního programu;
 • včas podá písemnou Žádost dohoda ve formátu *.pdf
 • k žádosti doloží kopii pracovní smlouvy a náplně práce za danou praxi, případně další podklady - doklad o absolvovaném vzdělání a odborné praxi, doklad o náplni a rozsahu dobrovolnické činnosti.

Dokumenty je potřeba spolu s žádostí o uznání praxe doručit (osobně nebo poštou) nejpozději do 15. 11. 2018 PhDr. Zuzaně Černé.


Kombinované studium – NMgr. sociální práce

Je možné uznat splnění jedné odborné praxe, pokud platí, že:

 • studující je studentem 1. ročníku kombinované formy studia
 • studující v minulosti alespoň půl roku působil nebo působí na pozici sociálního pracovníka;
 • studující včas podá písemnou Žádost dohoda ve formátu *.pdf
 • studující k žádosti doloží kopii pracovní smlouvy a náplně práce, případně další podklady (dokumenty budou následně vráceny)

Dokumenty je potřeba spolu s žádostí o uznání praxe doručit (osobně nebo poštou) nejpozději do 15. 11. 2018 PhDr. Zuzaně Černé.

Zúčastní-li se student/ka Mezinárodního projektového managementu v rámci programu SOWOSEC, bude mu / jí uznána praxe za celou dobu studia.

 

Kombinované studium - NMgr. management organizací služeb sociální práce

Je možné uznat splnění jedné odborné praxe, pokud platí, že:

 • studující je studentem 1. ročníku kombinované formy studia
 • studující v minulosti alespoň půl roku působil nebo působí na pozici vedoucího pracovníka (vedení alespoň dvou podřízených) v organizacích služeb sociální práce;
 • studující včas podá písemnou Žádost dohoda ve formátu *.pdf
 • studující k žádosti doloží kopii pracovní smlouvy a náplně práce, případně další podklady (dokumenty budou následně vráceny)

Dokumenty je potřeba spolu s žádostí o uznání praxe doručit nejpozději do 15. 11. 2018 PhDr. Zuzaně Černé.

Zúčastní-li se student/ka Mezinárodního projektového managementu v rámci programu SOWOSEC, bude mu / jí uznána praxe za celou dobu studia.

 
 
Projekt PRAXE