fotka 10 - (c) Irena Kopciuchová

Pracovní stáže v zahraničí

Záměrem naší fakulty je mj. umožnit studentům praxi v zahraničí. Zajištění této praxe však závisí na iniciativě studentů, sama fakulta konkrétní pracovní místa nenabízí. S vyřízením formalit souvisejících s Vaším výjezdem Vám pomůže zahraniční oddělení FSS OU.

Podmínky pro vysílané studenty (platí pro LLP Erasmus – pracovní stáže)

  • Student musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole, která má rozšířený Erasmus University Charter (Ostravská univerzita splňuje tuto podmínku).
  • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.
  • Student může studovat jakýkoliv ročník studia.
  • Student musí být občanem státu zapojeného do programu celoživotního učení (LLP) nebo mít ve stát zapojeném do LLP trvalý pobyt, případně status uprchlíka.

Podmínky pracovních stáží a podmínky pro vysílané studenty se liší u jednotlivých programů.

Kontakt: Pavla Nemethová, kancelář č. 118, F. Šrámka 3, email:pavla.nemethova@osu.cz.

Databáze pro vyhledání stáže:

Přehled nabídky možností praxí v zahraničí

Program ERASMUS – pracovní stáže 3 – 12 měsíců
Ke stážím plánovaným na následující akademický rok se hlaste do konce února probíhajícího ak. r. Handicapovaní studenti se zdravotním postižením mohou požádat o zvláštní grant vždy do 15.7. na následující akademický rok.
Více: http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=41

FM EHP Norska, Islandu a Lichtenštejnska 1 týden – 6 měsíců, max. 12
Více: http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=120&

Kontakt: Pavla Nemethová, kancelář č. 118, F. Šrámka 3, email:pavla.nemethova@osu.cz.

Ostatní nabídky mimo FSS OU

IAESTE České republiky je studentská organizace, jejíž hlavní činností je organizování zahraničních odborných stáží.
Více: http://www.iaeste.cz/php/

AIESEC Ostrava při VŠB TUO je mezinárodní studentská organizace, jejímž hlavním posláním je rozvoj lidského potenciálu, a to především prostřednictvím zprostředkovávání zahraničních odborných praxí pro české studenty ve firmách v 95 zemí světa a naopak. (pro zahraniční studenty v českých firmách). Zahraniční odborná praxe je určena pro studenty 3., 4. a 5. ročníků a čerstvé absolventy.
Více: http://www.aiesec.org/czech-republic/ostrava/

Člověk v tísni
Více: http://clovekvtisni.cz/index2.php?parent=196&sid=196&id=202

Náhrada předmětů za pracovní stáž v zahraničí

Viz http://projekty.osu.cz/praxeksp/index.php?menu=12

 
 
Projekt PRAXE