fotka 7  - (c) Nedělníková

Navazující magisterské studium oboru
Management organizací služeb sociální práce

Zaměření odborné praxe prezenčních studentů dle jednotlivých ročníků

roč. sem. název, délka zaměření praxe vyučující/zápočet
I. letní Průběžná praxe 1
4OPR1, 8 hod./týden X 13 týdnů
Personální a finanční management organizací sociální práce.
Volitelný typ organizace sociální práce (zdravotnické, školské, sociální zařízení, nevolit OSPOD). Vždy platí podmínka přítomnosti sociálního pracovníka a možnost splnění úkolů praxe.
příslušní vyučující
II. zimní Souvislá praxe 2
4OPR2, celkem 80 hodin
Management kvality organizací sociální práce.
Volitelný typ organizace sociální práce (zdravotnické, školské, sociální zařízení, ne OSPOD). Vždy platí podmínka přítomnosti sociálního pracovníka a možnost splnění úkolů praxe.
příslušní vyučující

 

Zaměření odborné praxe kombinovaných studentů dle jednotlivých ročníků

roč. sem. název, délka zaměření praxe vyučující/zápočet
I. letní Souvislá praxe 1
5OPR1, celkem 80 hodin
Personální a finanční management organizací sociální práce.
Volitelný typ organizace sociální práce (zdravotnická, školská, sociální zařízení, nevolit OSPOD). Vždy platí podmínka přítomnosti sociálního pracovníka a možnost splnění úkolů praxe.
příslušní vyučující
II. zimní Souvislá praxe 2
5OPR2, celkem 80 hodin
Management kvality organizací sociální práce.
Volitelný typ organizace sociální práce (zdravotnické, školské, sociální zařízení, ne OSPOD). Vždy platí podmínka přítomnosti sociálního pracovníka a možnost splnění úkolů praxe.
příslušní vyučující

V případě kombinované formy studia lze souvislou praxi rozvolnit do 1 měsíce. 
 
Projekt PRAXE