fotka 5 - (c) Hana Lanská

Tříleté prezenční bakalářské studium oboru Sociální práce

1. ročník prezenčního studia: V případě, že student nemůže z objektivních důvodů absolvovat předepsanou exkurzi, dodá do 14 dnů omluvu a potvrzení o náhradní exkurzi, kterou si sám zařídí ve stejné cílové skupině, kterou zameškal.

U studentů 3. ročníku je nutné, aby do smlouvy k praxi uváděli, že se jedná o praxi na OSPOD, resp. že organizace, již si vybrali, je pověřena výkonem SPOD.

O praxi na OSPOD O.-Jih, O.-Poruba, O.-Slezská Ostrava, O.-Mariánské Hory žádá student výhradně prostřednictvím FSS OU, ne sám. Důvodem je dohoda mezi fakultou a daným úřadem.

Zaměření odborné praxe studentů dle jednotlivých ročníků

roč. sem. název, délka zaměření praxe vyučující/zápočet
I. letní Průběžná praxe 1 - 1PPX1 Úvod do problematiky, školení, exkurze do organizací. příslušní vyučující
letní Souvislá praxe 1 - 1SPX1, celkem 80 hodin Volitelné zaměření – zařízení z resortu zdravotnického, školského, sociálního. příslušný vyučující
II. zimní Průběžná praxe 2 - 1PPX2, 8h/týden Volitelné zaměření – zařízení z resortu zdravotnického, školského, sociálního. příslušný vyučující
letní Průběžná praxe 3 – 1PPX3, 8h/týden Volitelné zaměření – zařízení z resortu zdravotnického, školského, sociálního. příslušný vyučující
letní Souvislá praxe 2 - 1SPX2, celkem 80 hodin Volitelné zaměření praxe – zařízení z resortu zdravotnického, školského, sociálního. příslušný vyučující
III. zimní Průběžná praxe 4 – 1PPX4, 8h/týden Organizace pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí - obecní úřady, neziskové organizace. příslušný vyučující

 

Reflexe odborné praxe

roč. sem. název zaměření
I. letní Seminář k odborné praxi 1 - 1KAZ1 reflexe exkurzí
II. zimní Seminář k odborné praxi 2 – 1KAZ2 reflexe průběžné odborné praxe
letní Seminář k odborné praxi 3 – 1KAZ3 reflexe průběžné odborné praxe
  Supervize odborné praxe supervize odborné praxe ve skupině
III.
zimní Seminář k odborné praxi 4 - 1KAZ4 reflexe průběžné odborné praxe

 

Tříleté kombinované studium sociální práce


U studentů 3. ročníku je nutné, aby do smlouvy k praxi uváděli, že se jedná o praxi na OSPOD, resp. že organizace, již si vybrali, je pověřena výkonem soc.-právní ochrany dětí.

O praxi na OSPOD O.-Jih, O.-Poruba, O.-Slezská Ostrava, O.-Mariánské Hory žádá student výhradně prostřednictvím FSS OU, důvodem je dohoda mezi fakultou a daným úřadem.

Zaměření odborné praxe studentů dle jednotlivých ročníků

roč. sem. název, délka zaměření praxe vyučující/zápočet
I. letní Průběžná praxe 1 - 2PPX1 Úvod do problematiky, školení, exkurze do organizací. příslušný vyučující
  Souvislá praxe 1 - 2SPX1, celkem 80 hodin Volitelné zaměření praxe – zařízení z resortu zdravotnického, školského, sociálního. příslušný vyučující
II. zimní Průběžná praxe 2 - 2PPX2, 8h/týden Volitelné zaměření – zařízení z resortu zdravotnického, školského, sociálního. příslušný vyučující
letní Průběžná praxe 3 – 2PPX3, 8h/týden Volitelné zaměření – zařízení z resortu zdravotnického, školského, sociálního. příslušný vyučující
  Souvislá praxe 2 - 2SPX2, celkem 80 hodin Volitelné zaměření praxe – zařízení z resortu zdravotnického, školského, sociálního. příslušný vyučující
III. zimní Průběžná praxe 4 – 2PPX4, 8h/týden Organizace pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí - obecní úřady, neziskové organizace. příslušný vyučující

V případě kombinované formy studia lze souvislou praxi rozvolnit v rámci 1 měsíce.


 

Reflexe odborné praxe

roč. sem. název zaměření
I. letní Seminář k odborné praxi 1 - 2KAZ1 reflexe exkurzí
II. zimní Seminář k odborné praxi 2 – 2KAZ2 reflexe průběžné odborné praxe
letní Seminář k odborné praxi 3 – 2KAZ3 reflexe průběžné odborné praxe
  Supervize odborné praxe supervize odborné praxe ve skupině
III. zimní Seminář k odborné praxi 4 - 2KAZ4 reflexe průběžné odborné praxe

 

Možnost absolvování jedné praxe na svém pracovišti

Studenti kombinovaného studia mohou využít možnosti absolvování jedné praxe (za celou dobu studia) na svém pracovišti za podmínky, že je na pracovišti přítomen sociální pracovník, je zde možné naplnit dané cíle učení a nebyla jim na základě žádosti uznána praxe.

Studenti 1. ročníku kombinovaného studia také mohou zažádat o uznání praxe (bližší informace).

Přehled cílů učeníKoordinátorka odborných praxí pro KAM
PhDr. Zuzana Černá, kancelář č. 412
e-mail: zuzana.cerna@osu.cz
tel.: 597 09 3243

 
 
Projekt PRAXE