fotka 5 - (c) Hana Lanská

Dvouleté navazující Mgr. studium - Sociální práce

Zaměření odborné praxe prezenčních i kombinovaných studentů

roč.sem.název, délka zaměření praxevyučující / zápočet
I.letníSouvislá - 3OPP1/7OPX1,
celkem 80 hodin
Sociální práce s rodinou, skupinou, komunitou.
Cíl: Prohloubit dovednosti při práci s rodinou / skupinou / komunitou + individuální cíl.
příslušní vyučující
II.zimníSouvislá - 3OPS2/7OPX2,
celkem 80 hodin
Výzkum v sociální práci, evaluace.
Cíl: Poznat výzkumné a evaluační činnosti v organizaci + individuální cíl.
příslušní vyučující


V případě kombinované formy studia lze souvislou praxi rozvolnit v rámci 1 měsíce.

Je nutno zvolit si k vykonání praxe takovou organizaci, kde je přítomen sociální pracovník a vykonávat praxi u něj; berte prosím v potaz, že musí být také možno splnit dané cíle – při domlouvání praxe s nimi seznamte sociálního pracovníka přímo vy studenti. Absolvování praxe je povinné (předmět „A“) a je podmíněno 100% účastí na praxi. Praxi lze vykonat na jednom pracovišti 2x, podmínkou je splnitelnost úkolů. V domovské organizaci studujícího lze však vykonat pouze 1 praxi. Typy zařízení, kde je možno praxi vykonávat: nemocnice, odborné léčebné ústavy, domovy důchodců, penziony pro důchodce, zařízení respitní péče, ústavy sociální péče, azylové domy, noclehárny, chráněná bydlení, podporovaná bydlení, dětské domovy, diagnostické ústavy, dětské výchovné ústavy, výchovné ústavy pro mládež apod.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu:

  1. 100% účast na praxi
  2. Plán učení (prostřednictvím Moodle).
  3. Potvrzení o absolvování praxe (prostřednictvím Moodle).


Přehled cílů učení:

Koordinátorka odborných praxí KAM

 
 
Projekt PRAXE