fotka 9 - (c) Nedělníková

Aktuální nabídka praxí

Zdislava Veselí o.p.s.

Zdislava Veselí nabízí studentům odborné praxe v  pečovatelské službě Zdislava Veselí; Osobní asistenci Zdislava Veselí; Denním stacionáři Zdislava Veselí. Více informací:

Centrum Pramínek

Centrum Pramínek nabízí studentům bezplatnou praxi popřípadě dobrovolnictví ve

Frýdku Místku.

Více informací:

Praxe studentů v Salesiánském středisku Don Bosco Ostrava

K 1. 10. 2011 bude zrušena registrace Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Středisko tedy nebude poskytovat žádné sociální služby. Středisko však rozšiřuje své služby i v terénu a začne s výukou náboženství pro děti a mládež a pastorace dospělých přímo v komunitních centrech v sociálně vyloučených lokalitách, kde budou také příležitostně slouženy mše.

Vzhledem k mnoha systémovým změnám ve Středisku, budou praxe studentů možné od termínu 1.11. 2011.

Více informací Vám podá nová koordinátorka praxí Mgr. Iva Pellarová, která také sjednává praxe.
tel.: 733 755 961
e-mail: pellarova@ostrava.sdb.cz

Více informací ke staženi:

Středisko sociální aktivizace Horizont - Ostrava Kunčičky

DCHOO - Vesnička soužití nabízí možnost praxe:

Středisko sociální aktivizace Horizont

  • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, denně od 13:30 do 18:00, volnočasové aktivity s animátory, společenské hry, tvořivé dílny, sportovní aktivity, doučování, zpívání, besedy na aktuální téma, základy PC, soutěže, atd.

Terénní práce v Kunčičkách

  • spolupráce se sociálním pracovníkem, odborné sociálně-právní poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny a mládež, atd.

Kontakt:
Filip Habrman
Vedoucí střediska
Třebízského 621/22
Ostrava Kunčičky
tel.: 737 245 480
e-mail: filip.habrman@charita.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením a domov se zvláštním režimem Ambrosie - Orlová Poruba

Studenti se v rámci praxe mohou zapojit do těchto aktivit:

  • Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.
  • Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.
  • Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)
  • Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)
  • Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)
  • Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)
  • Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi.

Kontakt:
Eva Papežová
Domácí péče SOS, s.r.o.
domov Ambrosie
Janáčkova 829
735 14 Orlová Poruba
tel.: 739 498 958

PROSTOR PRO, o.s., Hradec Králové příjme na částečný pracovní úvazek pracovníka/pracovnici na pozici ASISTENT/KA

Posláním občanského sdružení PROSTOR PRO je vytvářet a nabízet prostor pro sociální a volnočasové aktivity zaměřené především na děti a mládež. Více informací o nabídce práce naleznete v sekci „Nabídka pracovních příležitostí pro absolventy“.

Občanské sdružení Proti prúdu, Bratislava

Občanské sdružení Proti prúdu poskytuje služby pro lidi bez domova. Nejznámějším bodem jejich působení je zaměstnávávání lidí bez domova prodejem časopisu Nota Bene (obdoba českého Nového Prostoru).
Studující zde mohou pracovat jako streetworkeři, dostanou se k sociálnímu poradenství, sociální asistenci a mají možnost v tomto kolektivu seznámit se s fungováním neziskové organizace, vedením projektů a poznat pracovní náplň jednotlivých pracovníků: fundraisora, ekonomiček, vedoucího i sociálních pracovníků.
prezentace o.s. Proti Prúdu prezentace o.s. Proti Prúdu/ ppt dokument

Praxe probíhá v rámci programu Erasmus a zájemci se mohou blíže informovat přímo na webu sdružení http://www.notabene.sk.

CENTRUM DOMINIKA Kokory, p.o.

Domov pro osoby se zdravotním postižením CENTRUM DOMINIKA Kokory, p.o, nabízí možnost praxe nebo dobrovolnické činnosti pro studující FSS.
V případě zájmu kontaktujte e-mail: socialnipracovnice@uspkokory.cz; uvedená telefonní čísla: 581 292 620, mobil: 776 394 631; nebo se informovali na našem webu: www.uspkokory.cz.

Fond ohrožených dětí Ostrava - Asistent autistického dítěte

hledá mezi studenty sociální práce osobního asistenta pro 3-leté autistické dítě. Jednalo by se o navštěvy 1-2x týdně.

Zájemci mohou kontaktovat p. Měrkovou na telefonním čísle 596 112 341 nebo 724 667 618.

Pavučina, o.s. - Dobrovolníci do Free klubu

Občasnké sdružení hledá dobrovolníky do Free klubů. Všem zájemcům o dobrovolnictví doporučujeme, aby se podívali na stránky http://pavucina.net/

Kontakt: Petra Mecnerová, tel.: 731 876 683, e-mail: pavucina@pavucina.net.

Dobrovolnické centrum ADRA - Dobrovolníci pro seniory

DC ADRA právě hledá dobrovolníky pro Oddělení následné péče Bílovecké nemocnice, a.s. Jedná se o volnočasové aktivity se seniory, společné povídání, hraní šachů nebo jiných her, doprovody na procházkách, čtení knih. DC zajišťuje školení, supervizi, pojištění a propácení jízdného.

Bližší informace vám pokytne koordinátorka Ing. Dagmar Hoferková, tel.: 603 541 871, e-mail: dcfm@adra.cz, nebo na webu http://dcfm.cz/

 
 
Projekt PRAXE