fotka 3

PRAXE V  PŘÍPADĚ STUDIJNÍCH POBYTŮ V ZAHRANIČÍ

1. Standardní plnění předmětů v rámci zahraniční školy (ERASMUS)

Studenti vyjíždějící do zahraničí v rámci programu Erasmus zjistí, zda je možné absolvovat praxi a relevantní seminář k ní v rámci nabízených studijních předmětů zahraniční školy. Je dobré absolvovat praxi a seminář k ní v rámci běžné výuky v zahraničí (student plní k zápočtu požadavky dané školy), protože předměty jsou pak součástí potvrzených předmětů na originálu dokladu zahraniční školy (Transcript of Records).

Absolvování praxí umožnily v minulých letech např.: UNIVERSITY OF KUOPIO (Finsko), FH CAMPUS WIEN INTERNATIONAL OFFICE (Rakousko), CANTERBURY CHRIST CHURCH, UNIVERSITY COLLEGE (Velká Británie), HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM (Nizozemí), UNIVERSITAT RAMON LLULL (Španělsko)

Absolvování kazuistického semináře umožnily v minulých letech např.: CATHOLIC UNIVERSITY OF EICHSTAETT (Německo), FH CAMPUS WIEN INTERNATIONAL OFFICE (Rakousko), UNIVERSITAT RAMON LLULL (Španělsko)

2. Dodatečné plnění předmětů po příjezdu ze zahraničí

Studující má možnost absolvovat praxi a relevantní seminář k ní také po příjezdu ze studijního pobytu. Před odjezdem se spojí s vyučujícím a garantkou předmětu a dohodne se s nimi na podmínkách pro udělení zápočtu.

3. Alternativní plnění předmětů

Alternativní plnění praxe a příslušného semináře je možné v případě, že v zemi studijního pobytu není možné absolvovat praxi v rámci nabídky předmětů hostitelské univerzity, a to jednou z následujících forem:

  • 3.1 Student si zajistí praxi v dané zemi sám a po jejím absolvování zažádá o její uznání na FSS OU. Předpokladem je možnost splnit příslušné cíle a doložit v českém či anglickém jazyce obdobné dokumenty, které by odevzdával při plnění praxe v ČR.
  • 3.2 Nemůže-li student absolvovat celou praxi v jednom zařízení, navštíví pět organizací sociální práce za každý semestr, přičemž naplnění jednotlivých cílů a zpracování dokladů (i v tomto případě obdobných, jaké by odevzdával při plnění praxe v ČR) rozloží mezi navštívená zařízení.
  • 3.3 Nemůže-li student absolvovat celou průběžnou praxi v jednom zařízení, navštíví pět organizací sociální práce za každý semestr, přičemž z každé zpracuje zprávu podle následující osnovy (rozsah 1–2 normostrany pro každé zařízení). Ostatní dokumenty student dokládat nemusí.

Osnova pro zpracování zprávy ze zařízení:

Název a adresa zařízení (včetně telefonu, e-mail, www, kontaktní osoby)
Cíl zařízení a identifikace klientské skupiny
Druh organizace (příspěvková organizace, spolek, církevní zařízení)
Pracovní náplň sociálních pracovníků
Zdroje informací o klientech a jejich sociální situaci, validita informací
Metody a techniky práce s klienty
Instituce, orgány a organizace spolupracující při řešení sociálních problémů klientů
Přínos praxe s ohledem na přípravu pro vykonávání budoucí profese
Osobní hodnocení, postřehy, dojmy

Student konzultuje podmínky zápočtu předem s garantem předmětu.

Podklady musí studující zaslat do příslušného kurzu v Moodlu (termín je oznámen na Portále u termínu zápočtu) nebo danému vyučujícímu, který uděluje zápočet – nutno dohodnout předem s daným vyučujícím.

 
 
Projekt PRAXE