fotka 10 - (c) Irena Kopciuchová

Specifické formuláře ke stažení

Tyto dokumenty student odevzdává k podpisu místo trojstranné smlouvy.

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Níže uvedený dodatek uzavírá student s mentorem praxe organizace, a to před nástupem na praxi. Ostatní domluva praxe jde přes Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity.

Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba

Níže uvedený dodatek uzavírá student s mentorem praxe organizace, a to před nástupem na praxi. Ostatní domluva praxe jde přes Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity.

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

Níže uvedený dodatek uzavírá student s mentorem praxe organizace, a to před nástupem na praxi. Ostatní domluva praxe jde přes Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity.

Úřad městského obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Níže uvedený dodatek uzavírá student s mentorem praxe organizace, a to před nástupem na praxi. Ostatní domluva praxe jde přes Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity.

Magistrát města Ostravy

Předběžný souhlas s umožněním odborné praxe vyplňte a doručte na FSS k podepsání a orazítkování. Poté ho spolu s dvěma vyhotoveními (celkem tedy tři vyhotovení - 1 pro školu, 1 pro magistrát a 1 pro studenta) zaneste Mgr. Hižnajové na magistrát (Husova 7, 3. patro, č. dveří 35); tam bude podepsán vedoucí odboru.

PRAXE V MĚSTSKÉ NEMOCNICI OSTRAVA, p.o.
(Dům sociálních služeb, vedoucí Mgr. Taťána Piskallová),
sídlo Nemocniční 20, Ostrava 728 80

Pro domlouvání praxe zde platí Smlouva o zabezpečení odborné praxe mezi FSS a nemocnicí na dobu neurčitou. Neuzavírají se individuální smlouvy! Student donese jen průvodní dopis (popř. osobní žádost o praxi) se svým jménem, a předběžný souhlas s umožněním odborné praxe (viz. níže)

 
 
Projekt PRAXE