fotka 1

Uzavření dohody o zajištění odborné praxe mezi organizací, studujícím a vysokou školou.

Dohoda o zajištění odborné praxe (průběžné nebo souvislé) je trojstranný kontrakt mezi vysokou školou, studujícím a organizací, která odbornou praxi umožní; upravuje podmínky realizace odborné praxe. Je k dispozici v sekci dokumenty ke stažení, kde také naleznete informace k jejímu vyplňování.

Dohoda se neuzavírá, pokud odbornou praxi zprostředkovává na základě rámcové smlouvy s konkrétní organizací přímo FSS; v tom případě student vyplní pouze Dodatek ke smlouvě (k dispozici v sekci Specifické formuláře: http://projekty.osu.cz/praxeksp/index.php?menu=11).

 
 
Projekt PRAXE