fotka 3
Na konkrétním místě odborné praxe může student odbornou praxi realizovat maximálně jedenkrát za dobu studia. Důvodem pro zavedení tohoto pravidla je projít co nejrůznorodější praxí.

Výjimku lze povolit po konzultaci s garantkou.

 
 
Projekt PRAXE