fotka 6  - (c) Nedělníková

Respektování výběru odborné praxe s povinným a volitelným zaměřením.

Zavázné je předepsané zaměření odborné praxe podle studijního oboru a ročníku. Rozpis praxí naleznete po klinutí na svůj studijní obor a v tabulce svého ročníku.

 
 
Projekt PRAXE