fotka 9 - (c) Nedělníková

Průvodce odborným praktickým vzděláváním

Pro kvalitní naplňování odborné praxe studujících je významná spolupráce všech zainteresovaných subjektů – studujících, vyučujících, vysoké školy, vedoucích praxí, státních a nestátních organizací v sociální oblasti. Pro zefektivnění spolupráce a sjednocení přístupu k odborným praxím byla v rámci projektu Praxe realizována klíčová aktivita - vytvoření manuálů - Průvodců odborným vzděláváním v sociální práci. Na jejich vzniku se podílely všechny jmenované subjekty (v rámci realizovaných společných setkání a výzkumů). Výsledkem pak byly materiály ve třech mutacích: tedy pro mentory a mentorky, pro studující a pro vyučující semináře k odborné praxi.

Průvodce odborným praktickým vzděláváním si zájemci mohou zakoupit/objednat v prodejně skript na této adrese:

Prodejna skript OU
Mlýnská 5
701 03 Ostrava

e-mail: prodejna.skript@osu.cz
telefon: 597 091 034

Prodejní doba:

pondělí:10:00 - 15:00
úterý:10:00 - 15:00
středa:10:00 - 15:00
čtvrtek:10:00 - 15:00
pátek:10:00 - 15:00


Mentoři

Průvodce pro mentory
a mentorky

Studenti

Průvodce pro studující

Vyučující

Průvodce pro vyučující
semináře k odborné praxi

 
 
Projekt PRAXE