Informace o projektu
Průběh vzdělávání
ECDL
Certifikáty a osvědčení
Počítačová gramotnost podle ECDL
VÚ Ostrava-Hrabůvka
Soubory ke stažení
Kontakt:
Mgr. Markéta Blažková

Telefon: 597 460 128

Jaký je cíl projektu?

Cílem projektu je vytvoření systému vzdělávání mladých lidí v zařízeních institucionální péče a vracejících se z ústavní péče v oblasti informačních a komunikačních technologií, tedy skupin ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se o opatření proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci dětí ve výchovných ústavech, dětských domovech a diagnostických ústavech. U těchto osob budou podpořeny klíčové kompetence v oblasti informačních technologií, jako proaktivní opatření proti předčasnému ukončení školní docházky, motivací k učení prostřednictvím informačních technologií. Projekt se také zaměřuje na další vzdělávání pracovníků zařízení institucionální péče v této oblasti.
 

Kdo je partnerem projektu?

Partnerem projektu je Výchovný ústav v Ostravě - Hrabůvce. Smluvními spolupracujícími partnery Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež v Bohumíně - Šunychlu, Dětský výchovný ústav a Dětský domov se školou v Horním Těrlicku, Dětský domov v Ostravě Hrabové a Dětský domov na Bukovanského ul. ve Slezské Ostravě.
Předpokládáme zapojení dalších zařízení institucionální péče do realizace projektu v rámci Moravskoslezského kraje.
 

Jaké jsou cílové skupiny projektu?

První cílovou skupinou jsou děti ze zařízení institucionální péče a druhou cílovou skupinou pak pracovníci - vychovatelé těchto zařízení.
 

Jaký je očekávaný přínos pro cílové skupiny?

Děti ze zařízení institucionální péče během řešení projektu získají základní přehled ve světě výpočetní techniky - tento svět by neměl být pro ně něco abstraktního, nepřátelského, ale minimálně něco známého, co představuje předmět (nikoliv nemožný) dalšího studia. Práce dětí v oblasti informačních technologií v rámci volného času bude vhodným doplněním a rozšířením výuky ve škole. Po skončení projektu budou vnímat Internet jako velmi důležitý informační zdroj a budou jej umět využívat. Získají základní klíčové kompetence v oblasti informačních technologií. V jejich další profesní orientaci pak nebude pro ně problémem obnovení si již osvojených dovedností. V dlouhodobé perspektivě lze předpokládat využívání klíčové kompetence v oblasti informačních technologií a práce s Internetem pro zlepšení celkové kvality vědomostí a zvýšení možnosti zaměstnatelnosti. Dá se předpokládat pozitivní vliv na zájem dětí o další učení.
Druhá cílová skupina - pracovníci - vychovatelé těchto zařízení získají komplexní přehled ve světě výpočetní techniky a může to pro ně představovat pozitivní motivaci pro další práci v rámci dalšího vzdělávání. Po skončení projektu budou umět ovlivnit zájemce o výpočetní techniku a Internet správným směrem. Jejich kompetence v oblasti informačních a komunikačních technologií může pozitivně ovlivnit obsah volnočasových aktivit dětí s nimiž pracují. Mohou případně sami vést kroužky výpočetní techniky. V dlouhodobé perspektivě tato skupina bude umět aplikovat poznatky z využívání výpočetní techniky do své práce i výchovného působení.
 

Jakým způsobem bude probíhat realizace projektu?

Projekt je zaměřen na tvorbu, pilotní ověření a diseminaci vzdělávacích programů v oblasti informačních technologií a počítačových dovedností.

V rámci projektu budou vyvinuty vzdělávací kurzy:

  • Informační zdroje
  • Informatika a výpočetní technika v praxi
  • Příprava na European Computer Driving Licence - ECDL

Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem budou oslovena zařízení institucionální péče, z nichž budou do programu delegovány děti a pracovníci, kteří se zúčastní realizace kurzů. U partnerské instituce - Výchovného ústavu v Ostravě - Hrabůvce proběhne pilotní ověřování kurzů v prostorách nově vybudované počítačové učebny.

Odborný garant projektu: Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.

©2005 Ostravská univerzita