Informace o projektu
Informace o kurzu DVPP
Přínos kurzu
Cílová skupina
Přihláška
Kasuistika
Termíny výcviku v Krkonoších
Praktické informace k pobytu
Test
Ohlasy účastníků
Přihlášení na tutoriály
Mapy budov a učeben
Studijní opory
Nový tutoriál - p. Šimonek
Tiskové zprávy
Kontakt:
Mgr. Zdeňka Kantorová

Telefon: 597 460 145

Z programu Phare 2003 nabízíme

Zdarma akreditované školení učitelů s certifikací pro kariérní růst

Kdo: Ostravská univerzita - Centrum informačních technologií

Jak: Zájemci z řad učitelů procházejí dvě formy školení

 • výcviková část - v praktických dovednostech
 • teoretická část - přednáškovou formou
 • Praktické dovednosti: v oblastech řešení šikany, motivování nemotivovaných žáků, řešení kázeňských přestupků, krizových situací výuky, komunikace s agresivním žákem, rodičem a další problematiku vyučují známí i v MS kraji - PhDr. Leona Němcová, PhDr. Jan Svoboda a další.
  Formou týdenního pobytového , rehabilitačně výcvikového kurzu v Krkonoších.

  Přednášková část: bude realizována v Ostravě během roku 2005 a prvního čtvrtletí roku 2006 formou tří celodenních tutoriálů, na kterých se setkáte s vysoce specializovanými odborníky. Například PhDr. Michal Kolář - šikana, PhDr. Miriam Prokešová - učitelská dilemata atd.)
  Další informace

  Dále jsou nabízeny informace a praktické zkušenosti s počítačem realizovanou testovací techniku rozkreslující vztahy ve školní třídě, osobnostní charakteristiky žáka a další údaje.
  Další informace

  Každý učitel prochází zdarma všemi částmi kurzu. Získává nejen praktické dovednosti a teoretické znalosti, ale také akreditovanou certifikaci v rámci DVPP.
  Další informace

  Závěrem absolvent získává i přesné metodické materiály jak postupovat při práci s problémovým žákem, vyučovat předměty, ve kterých je komponována prevence sociálně patologických jevů.

  ZVAŽTE TUTO KOMPLEXNÍ NABÍDKU DOPLNĚNÍ ZNALOSTÍ S CERTIFIKACÍ BEZ FINANČNÍCH ZTRÁT PRO VAŠI ŠKOLU A MINIMEM OSOBNÍCH NÁKLADŮ.

  Kapacita je pro MS kraj omezena

  Bližší informace:

  www.osu.cz/phare2003rlz, Projekt: "Systém dalšího vzdělávání učitelů základních škol v oblasti sociální práce"
  Telefonické možnosti: Mgr. Zdeňka Kantorová 597460145
  Zodpovědná osoba projektu: Mgr. Martin Malčík, ředitel CIT Ostravská univerzita

  ©2005 Ostravská univerzita