Terminologický slovník odborných výrazů

 


 

apex - koncová část

apterní – bezkřídlý (druh, jedinec)

brachypterní (druh, jedinec) – krytky a křídla jsou kratší než zadeček, ale krytky se vzájemně na hřbetní straně překrývají nebo alespoň dotýkají

cercus – štět, párový přívěsek 10. zadečkového článku

distální - část těla nebo orgánu nejvíce vzdálená od těla

ekologická valence - schopnost druhu obývat různá stanoviště

epiphallus – sklerotizovaná část samčího kopulačního orgánu

fastigium (= fastigium verticis) – temenní výčnělek mezi bázemi tykadel

gonangulum – laterálně vystupující sklerit při bázi kladélka

hřebínek – stridulační část (pars stridens) na krytkách u druhů podřádu Ensifera

hypognátní hlava – hlava s ústním ústrojím směřujícím směrem dozadu, tj. pod tělo

kopulační stylety – sklerotizovaná apikální část phallu

krytka (= tegmen) – pozměněné křídlo předního páru se zachovalou žilnatinou

makropterní (druh, jedinec) – krytky a křídla jsou normálně vyvinuté a dosahují alespoň na konec zadečku

metazóna – zadní část štítu (za zadní příčnou brázdou)

nominotypický - taxon do nějž řadíme názvový typ (např. nominotypický poddruh), musí nést podle principu koordinace stejný název jako druh.

ortognátní hlava – hlava s ústním ústrojím směřujícím kolmo dolů

paranotum – boční část štítu (postranní lalok štítu)

parapterní druh – křídla délkově přesahují krytky

prognátní hlava – hlava s ústním ústrojím směřujícím dopředu, rovnoběžně s osou těla

proximální - část těla nebo orgánu, která je nejblíže k tělu

prozóna – přední část štítu (před zadní příčnou brázdou)

squamipterní (druh, jedinec) – krytky jsou kratší než zadeček a vzájemně se na dorsální straně nedotýkají, křídla chybí

ssp. - poddruh

stenotopní - druh úzce vázaný na specifické ekologické podmínky prostředí

sternit – ventrální část zadečkového člénku

stigma – bílá nebo světlá skvrna na krytkách

stylus – krátký párový nebo nepárový přívěsek na konci posledního zadečkového sterna samců

subgenitální destička – poslední zadečkové sternum

supraanální destička – poslední zadečkové tergum

tergit – dorsální část zadečkového článku

temenní jamky (= foveoly) – párové prohlubeniny na vrcholu temene hlavy

tympanální orgán – sluchový orgán

 


poslední aktualizace: 1.2.2005

to main page

na hlavní stránku

to previous page

na předešlou stránku