Odkazy na www stránky s orthopterologickou tématikou:


The Orthoptera Species File (OSF) je taxonomická databáze světových druhů řádu Orthoptera. Obsahuje kompletní taxonomické informace o více než 23 000 platných druzích a více než 38 000 taxonomických jménech (platných i neplatných). Citováno je více než 124 000 taxonomických prací. Databáze obsahuje u řady druhů také fotografie a zvukové nahrávky.

Oficiální www stránky Světové orthopterologické společnosti (The Orthopterists' Society)
 

Stránky zaměřené na faunu rovnokřídlého hmyzu Slovenka. Obsahují charakteristiky jednotlivých druhů, jejich fotografie a mapky rozšíření. Součástí stránek je aktuální bibliografie.

Stránky rakouské orthopterologie věnované faunistice rovnokřídlých a připravovanému atlasu rozšíření. Mnoho faunistických mapek a informací o rozšíření jednotlivých druhů. 

DORSA (German Orthoptera Collections) je druhová databáze s internetovým přístupem do významných orthopterologických sbírek uložených v německých muzeích. Obsahuje informace o rozšíření, fotografie typového materiálu, a velké množství zvukových nahrávek.

Oficiální stránky Německé orthopterologické společností a jimi vydávaného časopisu Articulata.
Tree of life, Orthoptera - obsahuje přehledně uspořádané informace o systematice a fylogenezi řádu Orthoptera vč. odkazů na nejdůležitější literární zdroje.
  EIIR

Entomology Index of Internet Resources - přehled informačních zdrojů dostupných na internetu zaměřených na entomologii.

Stránky obsahující aktuální přehled živočišných druhů Evropy a přehled jejich výskytu v jednotlivých státech. Aktuální taxonomické zařazení a nomenklatura. Jednotlivé skupiny jsou zpracovávány předními evropskými odborníky.


poslední aktualizace: 20.8.2008

to main page

na hlavní stránku

to previous page

na předešlou stránku