Interaktivní klíč řádu Orthoptera 

 

  Návod k použití:

  • interaktivní klíč je určen k determinaci sbírkového materiálu řádu Orthoptera; pomocí tohoto klíče lze určovat pouze dospělé jedince, nikoliv nymfy

  • klíč je konstruován klastrovým způsobem, přičemž na každé vodorovné úrovni je jen jedna teze správná. Při určování se pokračuje od této teze po svislé spojnici na další nižší vodorovnou úroveň. Terminální uzly jsou proklikávací a po jejich prokliknutí se dostanete buď na další nižší úroveň klíče nebo na stránku věnovanou výslednému druhu

  • správná determinace některých taxonů je obtížná a vyžaduje zkušenosti s touto skupinou, příp. srovnávací materiál. Teze, u kterých je determinace laiky nejistá, jsou psány kurzívou


 

     

            


  Příprava interaktivního klíče byla podpořena projektem Fondu rozvoje vysokých škol České republiky č. 1887/2007

                            

to main page

na hlavní stránku

to previous page

na předešlou stránku