Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)

  české jméno: -

 

 

 Fotogalerie:

     


 

 

Hledej další fotografie na internetu

Charakteristika

 

Popis:

Základní zbarvení je světle zelené nebo okrové; nohy a tykadla jsou světlejší; na štítě samců se táhnou dva podélné žluté proužky.

 

Velikost:

Samci: délka těla 20,0 - 30,0 mm; délka krytek 26,0 - 38,0 mm

Samice: délka těla 24,0 - 33,0 mm; délka krytek 26,0 - 42,0 mm; délka kladélka 17,0 - 26,0 mm

 

Biologie a ekologie:

Stenotopní, velmi vlhkomilný druh. Obývá rozsáhlé rákosiny, močálovité louky, slepá ramena apod.

 

 

 

biotop Ruspolia nitidula u Lanžhota.  Mokřadní louka s vysokou bylinnou vegetací.

Stridulace

zvukový záznam: Sedlec, Slanisko u Nesytu, 18.VIII.2009, 24°C © P. Kočárek

Rozšíření

Druh rozšířený v Evropě, Africe a palearktické části Asie.

            

Výskyt v ČR

V ČR pouze na jižní Moravě, velmi vzácný druh.

Hledej další informace na internetu

Literatura

  • Gulička J. 1992: Kobylka Homorocoryphus nitidulus (Scopoli, 1786). In: Škapec L. (ed): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR 3 - Bezobratlí. Príroda, Bratislava, 160 pp.

  • Mařan J. 1965: Beitrag zur Kenntnis der Taxonomie, Ökologie und der geographischen Verbreitung von Homorocoryphus nitidulus (Scop.) in der Tschechoslowakei (Orthoptera - Tettigonoidea). Acta Faun. Entomol. Mus. Nat. Pragae 11: 307-326.

  • Holuša J., Kočárek P. & Marhoul P. 2007: First sightings of Ruspolia nitidula (Orthoptera: Tetigoniidae) and Mecostethus parapleurus (Orthoptera: Acrididae) after fifty years in the Czech Republic. Articulata, 22: 47-51.

© Petr Kočárek; http://www1.osu.cz/orthoptera                                                                      Poslední aktualizace: 1.7.2009