Bibliografie rovnokřídlého hmyzu

České republiky

 


Bibliografie obsahuje seznam 305 prací publikovaných do konce roku 2006 s konkrétními údaji o výskytu druhů řádu Orthoptera na území České republiky. V bibliografii nejsou zahrnuty rukopisy, nepublikované výsledky inventarizačních průzkumů a diplomové, disertační případně bakalářské práce.

Tato bibliografie vychází z publikace: Holuša J., Kočárek P. & Vidlička Ľ. 1999: Bibliography to the fauna of Blattaria, Mantodea, Orthoptera and Dermaptera of the Czech and Slovak Republics. Articulata, 14: 145-176, která shrnuje práce publikované do konce roku 1998. Bibliografické údaje prezentované na těchto www stránkách jsou pravidelně doplňovány a odpovídají současnému stavu.

 

Poslední aktualizace: 1.8.2007

 


 

Amerling K. S. 1836: Knjžka o hmyzech, neboliž naučné wyprawowánj o motýlejch, wčelách, chraustech, komářjch a giných, s přjklady paměti neyvhodněgšjimi pro djtky českoslowanské. [A book on insects, or an instructive discourse of butterflies, bees, cockchafers, mosquitoes and others, with most suitable examples for Czech children]. Vydáno u Josefy Fetterlowé v Arcibiskupské knihtiskárně, Praha, 102 pp. (in Czech).

Anonymus (F. R.) 1881: Locusta cantans Carp. v Přibyslavi. [Locusta cantans Carp. in the town of Přibyslav]. Vesmír 10: 47 (in Czech).

Anonymus (K. Č.) 1872-73: Krtonožka čili štír krtonohý (Gryllotalpa vulgaris). [The mole cricket (Gryllotalpa vulgaris)]. Vesmír 2: 152-154 (in Czech).

Anonymus (N.) 1875: Kobylky stěhovavé. [Migratory locusts]. Vesmír 4: 122-126 (in Czech).

Baer W. 1909: Bemerkungen über Barbitistes constrictus Br. und Leptophyes albovittata Kollar. Ztschr. Wiss. Insektenbiol. 5: 136-137.

Bárta Z. 1982: Nález Pholidoptera aptera bohemica MAŘ. (Insecta, Orthoptera) v CHKO Labské pískovce. Pholidoptera aptera bohemica MAŘ. (Insecta, Orthoptera) in Landschaftsschutzgebiet Labské Pískovce. Sbor. Severočes. Muzea Liberec, Ser. Nat. 12: 149-150 (in Czech, German abstr.).

Baťa L. 1933: Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech. [Hitherto results of zoological investigations in southern Bohemia]. Publ. Vlastivěd. Společ. jihočeské při Městském museu v Českých Budějovicích 3: 48-49 (in Czech).

Baťa L. 1944: Na jihočeském přesypu. [At a sand dune in southern Bohemia]. Entomol. listy 7: 92 (in Czech).

Bayer E. 1929: K chorologii Phaneropterin v Čechách. Contribution á la chorologie des Phaneropterinae en Bohême. Biol. listy 14: 327-336 (in Czech, French abstr.).

Bazyluk W. 1960: Die geographische Verbreitung und Variabilität von Mantis religiosa (L.) (Mantodea, Mantidae), sowie Beschreibungen neuer Unteraten. Annales Zoologici 18: 231-272 (in German, Polish and Russian abstr.).

Beck G. 1907: Eine japanische Heuschreckenart in Prag. (Diestremmena marmorata de Haan). Lotos 55: 34.

Benešová H. 1908: Barbitistes serricauda Fab. Čas. Čs. Společ. Entomol. 5: 102-103 (in Czech).

Bernard K. 1973: Přemnožení cvrčka domácího. [An outbreak of the house cricket]. Živa 21: 186 (in Czech).

Bezděčka P., Kočárek P. & Šuhaj J. 2000: Rozšíření cvrčíka Myrmecophilus acervorum (Orthoptera: Myrmecophilidae) na Moravě a ve Slezsku a poznámky k jeho biologii. Distribution of Myrmecophilus acervorum (Orthoptera: Myrmecophilidae) in Moravia and Silesia with notes on the biology. Klapalekiana 36: 7-17 (in Czech, English abstr.).

Brunner von Wattenwyl C. 1882: Prodromus der europäischen Orthopteren. Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig, 466 pp.

Czižek K. 1905: Die Heuschrecken Mährens. Ber. u. Abh. Clubs Naturkunde 6(1903-1904): 79-83.

Czižek K. 1915: Geradflügler, Orthoptera. Ber. Lehrerkl. Naturkunde 10(1909-1914): 1-3.

Czižek K. 1917: Beiträge zur Kenntnis und Verbreitung der Heuschrecken Mährens I. Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 15: 129-133.

Čejchan A. 1955: Příspěvek k poznání sarančí (Acridioidea) a kobylek (Tettigonioidea) Slezska (Orthoptera). Beitrag zur Kenntnis der Acridioidea und Tettigonioidea in Schlesien. Přír. Sbor. Ostrav. Kraje 18: 270-273 (in Czech, German and Russian abstr.).

Čejchan A. 1955: Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) státní přírodní reservace u Českého Krumlova. Die Orthopteren der Staatlichen Reservation bei Český Krumlov. Čas. Nár. Muz. Praha, Odd. přírodověd. 124: 142-144 (in Czech, German and Russian abstr.).

Čejchan A. 1956: Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) Náchodska. Die Geradflügler der Náchod Umgebung. Čas. Nár. Muz. Praha, Odd. přírodověd. 125: 156-161 (in Czech, German abstr.).

Čejchan A. 1958: Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Miramella Dovnar-Zapolskij (Orthoptera: Acrididae, Catantopinae). Mitt. Münch. Entomol. Gesell. 48: 88-92.

Čejchan A. 1959: Příspěvek k poznání rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) a švábů (Blattodea) Rychlebských hor. A contribution to the knowledge of Orthoptera and Blattodea of Rychleby Mountains. Pp. 323-327. In: Krkavec F. (ed): Rychlebské hory. Sborník prací o přírodních poměrech. Krajské nakladatelství v Ostravě, Ostrava, 331 pp. (in Czech, English abstr.).

Čejchan A. 1959: Příspěvek k rozšíření některých vzácných druhů orthopteroidního hmyzu v Čechách a na Slovensku. A contribution to the distribution of some rare species of orthopteroid insects in Bohemia and Slovakia. Acta Mus. Reginaehrad., Scientiae Naturales. 2: 173-182. (in Czech, English abtsr.).

Čejchan A. 1960: Poznámky k rozšíření kobylky Metrioptera (Bicolorana) bicolor (Philippi 1830) v Čechách (Orthoptera, Tettigoniidae). Notes on the distribution of Metrioptera (Bicolorana) bicolor (Philippi 1830) in Bohemia (Orthoptera, Tettigoniidae). Acta Mus. Reginaehrad., Ser. A. 2: 231-232 (in Czech).

Čejchan A. 1963: A Contribution to the Knowledge of the Orthoptera of Czechoslovakia and Poland. Acta Faun. Entomol. Mus. Nat. Pragae 9: 149-153.

Čejchan A. 1965: Současný stav faunistického výzkumu Orthopteroidního hmyzu v severní části Východočeského kraje. Der Gegenwärtige Stand der faunistischen Erforschung der orthopteroiden Insekten im nördlichen Teil des Ostböhmischen Kreises. Pp 19-32. In: Tesař Z. (ed): Referáty entomologického sympozia (22.-24. září 1964) u příležitosti oslav 150let trvání Slezského muzea v Opavě. Slezské muzeum, Opava, 302 pp. (in Czech, German abstr.).

Čejchan A. 1980: K poznání orthopteroidního hmyzu (s.l.) ČSSR I. On the orthopteroid insects (s.l.) of Czechoslovakia I. Čas. Nár. Muz. Praha, Řada přírodověd. 149: 125-139 (in Czech, English abstr.).

Čejchan A. 1981: K poznání orthopteroidního hmyzu (s.l.) ČSSR II. On the orthopteroid insects (s.l.) of Czechoslovakia II. Čas. Nár. Muz. Praha, Řada přírodověd. 150: 147-151 (in Czech, English abstr.).

Čejchan A. 1982: K poznání orthopteroidního hmyzu (s.l.) ČSSR III. On the orthopteroid insects (s.l.) of Czechoslovakia III. Čas. Nár. Muz. Praha, Řada přírodověd. 151: 1-13 (in Czech, English abstr.).

Čejchan A. 1983: K poznání orthopteroidního hmyzu (s.l.) Bílých Karpat (Grylloptera, Orthoptera s. str., Dermaptera, Dictuoptera). On the orthopteroid insects (s.l.) of the Bílé Karpaty Mts. Čas. Nár. Muz. Praha, Řada přírodověd. 152: 101-119 (in Czech, English abstr.).

Čejchan A. 1983: Pteronemobius heydenii (Fischer 1833), nový druh pro faunu ČSR (Insecta, Grylloptera, Grylloidea). Pteronemobius heydenii (Fischer 1833), new species to the fauna of ČSR. Čas. Nár. Muz. Praha, Řada přírodověd. 152: 119-120 (in Czech, English abstr.).

Čejchan A. 1985: K poznání orthopteroidního hmyzu (s. l.) ČSSR IV. (Dermaptera, Grylloptera, Orthoptera s. str.). On the Orthopteroid insects (s. l.) of Czechoslovakia. IV. Čas. Nár. Mus. Praha, Řada přírodověd. 154: 133-144 (in Czech, English abstr.).

Čejchan A. 1986: K poznání orthopteroidního hmyzu (s.l.) Bílých Karpat II. (Grylloptera, Orthoptera s. str., Dermaptera, Dictuoptera: Blattoptera). On the orthopteroid insects (s.l.) of the Bílé Karpaty Mts. (Grylloptera, Orthoptera s. str., Dermaptera, Dictuoptera: Blattoptera). Sbor. Nár. Mus. Praha, Přír. Vědy 42: 141-148 (in Czech, English abstr.).

Čejchan A. 1988: Leptophyes punctatissima (Bosc 1792), nový druh pro faunu ČSSR (Insecta, Grylloptera, Tettigonioidea). Leptophyes punctatissima (Bosc 1792), new species to the fauna of  ČSSR. Čas. Nár. Mus. Praha, Řada přírodověd. 154(1985): 65 (in Czech, English abtsr.).

Čejchan A. 1989: K poznání orthopteroidního hmyzu (s.l.) ČSSR IV. (Dermaptera, Grylloptera, Orthoptera s.str.). On the orthopteroid insects (s.l.) of Czechoslovakia. IV. Čas. Nár. Mus. Praha, Řada přírodov. 154(1985): 133-144 (in Czech, English abstr.).

Čejchan A. 1992: Poznámky o rozšíření orthopteroidního hmyzu v CHKO Jizerské hory (Grylloptera, Orthoptera s. str., Dermaptera, Dictuoptera: Blattodea). Notes on the distribution of the orthopteroid insects in the Protected Landscape Area Jizerské hory Mts. (Grylloptera, Orthoptera s. str., Dermaptera, Dictuoptera: Blattodea). Sbor. Severočes. Mus., Přír. vědy 18: 73-82 (in Czech, English abstr.).

Čejchan A. 1994: Orthopteroidní hmyz (Grylloptera, Orthoptera, Dermaptera, Dictuoptera: Blattodea) Novohradských hor a Novohradského podhůří. Orthopteroid insects (Grylloptera, Orthoptera, Dermaptera, Dictuoptera: Blattodea) of the Novohradské hory Mts. and their submontane [sic] area. Čas. Nár. Mus. Praha, Řada přírodověd. 163: 29-41 (in Czech, English abstr.).

Čejchan A. 1994: Poznámky k rozšíření orthopteroidního hmyzu (Grylloptera, Orthoptera s. str., Dermaptera, Dictuoptera: Blattodea) v Krkonoších. Notes on the distribution of the orthopteroid insects (Grylloptera, Orthoptera s. str., Dermaptera, Dictuoptera: Blattodea) in the Krkonoše Mts. (Czech Republic). Opera Corcontica 31: 125-134 (in Czech, English abstr.).

Dernický R. 1945: Myrmecophila acervorum Panz. na Náměšťsku n. O. [Myrmecophila acervorum Panz. in the area of Náměšť n. O. (= nad Oslavou)]. Entomol. listy 9: 52 (in Czech).

Dobšík B. 1945: Vzácná Orthoptera. [A rare orthopteran]. Entomol. listy 9: 12 (in Czech).

Dobšík B. 1948: Příspěvek k poznání našich Orthopter. Additamentum ad Cognitionem orthopterorum ČSR. Entomol. listy 11: 40-42 (in Czech, Latin abstr.).

Dobšík B. 1950: Další příspěvek k poznání našich Orthopter. Additamentum ad Cognitionem orthopterorum de ČSR II. Entomol. listy 13: 97-99 (in Czech, Latin abstr.).

Dobšík B. 1951: K poznání Orthopter a Dermapter Slezska. A Contribution to the Knowledge of Orthoptera and Dermaptera of Silesia. Přír. Sbor. Ostrav. Kraje 12: 102-114 (in Czech, English abstr.).

Dobšík B. 1955: Rovnokřídlí a škvoři Kotouče a nejbližšího okolí Štramberka. Orthoptera and Dermaptera of the hill Kotouč near Štramberk. Přír. Sbor. Ostrav. Kraje 15(1954): 310-319 (in Czech, Russian and English abstr.).

Dobšík B. 1959: Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) Rychlebských hor. I. část. Die Geradflügler (Orthoptera) der Rychlebské hory (Reichensteingebirge). I. Teil. Pp. 290-300. In: Krkavec F. (ed): Rychlebské hory. Sborník prací o přírodních poměrech. Krajské nakladatelství v Ostravě, Ostrava, 331 pp.  (in Czech, German abstr.).

Dobšík B. 1959: Řád rovnokřídlí - Orthoptera. [The order Orthoptera]. Pp. 195-216. In: Kratochvíl J. (ed): Klíč zvířeny ČSR. Díl III. [Key to the fauna of Czechoslovakia. Part III.]. ČSAV, Praha, 870 pp. (in Czech).

Dobšík B. 1979: The structure and life forms of terrestrial bugs (Heteroptera geocorisae) and Orthoptera from the grassland ecosystem Kameničky. Pp. 173-177. In: Rychnovská M. (ed): Function of Grassland in Spring Region - Kameničky Project, Progress Report on MAB Project No. 9, Brno.

Dobšík B. & Chládek F. 1975: K současnému stavu znalostí o rovnokřídlém hmyzu (Saltatoria) Slezska. Zum jetzigen Stand der Kenntnises der Geradflügler (Saltatoria) Schlesien. Ochr. Fauny Severomorav. Kraje 7: 31-50 (in Czech, German abstr.).

Dušek J. 1987: Zajímavosti z fauny lednických zámeckých skleníků. [Remarkable animals in the greenhouses of the chateau of Lednice]. Živa 35: 66-67 (in Czech).

Ebner R. 1938: Orthopterorum Catalogus I., II. W. Junk, Berlin.

Ebner R. 1939: Orthopterorum Catalogus. Tettigoniidae. Subfam.: Tettigoniinae. Acridoxerinae. W. Junk, Berlin, 26 pp.

Escherich K. 1940: Die Waldheuschrecke (Barbitistes constrictus Br.) als Forstschädling. Anz. Schädl.-Kde 16(1): 1-2.

Fedor P.J., Holuša J., Majzlan O. & Prokop P. 2004: Distribution, conservation and prognosis for Gapsocleis glabra (Herbst, 1786) (Insecta: Ensifera) in Slovakia and the Czech Republic. Articulata 19: 217-224.

Fiala J. 1929: Nové nálezy hmyzí fauny na Moravě. [New findings of insects in Moravia]. Sbor. přírodověd. klubu v Brně  12: 47 (in Czech, German abstr.).

Fieber F. X. (in Glückselig & Palliardy) 1843: Faune de Cercle d´Elbogen. Almanach de Carlsbad, Prague 13: 57-58.

Fieber F. X. 1853: Synopsis der europäischen Orthopteren mit besonderer Rücksicht auf die in Böhmen vorkommenden Arten als Auszug aus dem zum Drucke vorliegenden Werke "Die europäischen Orthoptera". Lotus 3: 90-104; 115-129; 138-154; 168-176; 184-188; 201-207; 232-238; 252-261.

Fieber F. X. 1854: Synopsis der europäischen Orthopteren mit besonderer Rücksicht auf die in Böhmen vorkommenden Arten als Auszug aus dem zum Drucke vorliegenden Werke "Die europäischen Orthoptera" (Aus dem 3. Jahrgange der Zeitschrift ”Lotus” besonders abgedruckt).  Kath. Gerzabeg, Prag, 79 pp.

Fischer L. H. 1853: Orthoptera europaea.  Guil. Engelmann, Lipsiae, Frider. Klincksieck, Parisis, Williams et Norgate, Londini, 454 pp.

Fleischer A. 1877: Rovnokřídlý hmyz z čeledi cvrčkův ”Oecanthus pellucens Scopoli” zvaný. [An orthopteran from the cricket family, named "Oecanthus pellucens Scopoli"]. Vesmír 6: 193-194 (in Czech)

Folkmanová B., Kočiš M. & Zlámalová M. 1955: Příspěvky k poznání některých edafických skupin členovců z údolí Dyje. Beiträge zur kenntnis einiger Arthropodengruppen aus Tal von Dyje (Thaya). (Isopoda, Diplopoda, Symphyla, Chilopoda, Dermaptera). Věst. Čs. Zool. Společ. 19: 306-330 (in Czech, German abstr.).

Galvagni A. & Fontana P. 2000: Barbitistes constrictus Brunner von Wattenwyl, 1878: morfologia e variabilitá zoogeografica (Insecta Orthoptera Tettigoniidae). Barbitistes constrictus Brunner von Wattenwyl, 1878: morphology and zoogeographic variability (Insecta Orthoptera Tettigoniidae). Atti Acc. Rov. Agiati, ser. VII, 10 (B) 250: 79-110 (in Italian, English abstr.).

Gans J. 1869: II. Thierreich. In: Uebersicht der im Jahre 1868 in Mähren und Oesterreichisch. Schlesien angestellen phänologischen Beobachtungen. Verh. Naturf. Ver. Brünn 7: 194-214.

Gans J. 1873: II. Thierreich. In: Tomaschek A. (ed.): Uebersicht der im Jahre 1872 in Mähren und österreichisch. Schlesien etc. angestellen phänologischen Beobachtungen. Verh. Naturf. Ver. Brünn 11: 187-196.

Ginter O. 1924: Saga serrata F. na Moravě. [Saga serrata F. in Moravia]. Sbor. Přírodověd. Společ. Mor. Ostrava 2(1922-1923): 1-4 (in Czech).

Ginter O. 1924: Seznam moravských orthopter I. [A list of Moravian Orthoptera I.]. Čas. Čs. Společ. Entomol. 21: 7-11 (in Czech).

Ginter O. 1925: Acridiodea Burm. a Locustoidea Handl. na Moravě. Acridiodea Burm. et Locustoidea Handl. Moraviae. Práce Morav. Přírodověd. Společ. 2: 21-84 (in Czech, French abstr.)

Ginter O. 1928: Orthoptera na pouzdřanských kopcích. [Orthoptera of the hills near Pouzdřany]. Sbor. Klubu Přírodověd. Brno 10: 93-96 (in Czech).

Ginter O. 1938: Platycleis vittata Charp. na Pouzdřanských kopcích. Pl. v. Ch. [sic] auf den Pousramer Bergen in Mähren. Příroda 31: 114 (in Czech).

Ginter O. 1951: Výskyt vzácnějších orthopter na Moravě. La présence de plus rares orthoptères en Moraviae. Entomol. listy 14: 167-169 (in Czech, French abstr.).

Ginter O. 1971: Orthoptera na Pavlovských kopcích. Die Geradflügler der Pollauer Berge. Pp. 47-66. In: Z jihomoravské přírody. Vlastivědné listy 1971: 1-108 (in Czech, german abstr.).

Ginter O. 1977: Stridulace rovnokřídlého hmyzu a určování druhů. [Stridulation of Orthoptera and identification of species]. Živa 25: 102-104 (in Czech).

Görtler A. 1943: Stenobothrus crassipes Ocskay, nový pro Čechy (Orthoptera). [Stenobothrus crassipes Ocskay, a new species for Bohemia (Orthoptera)]. Čas. Čs. Společ. Entomol. 40: 130 (in Czech).

Görtler A. 1944: Tři nové kobylky pro Moravu. (Orthoptera). Drei neue Heuschrecken für Mähren. (Orthoptera). Čas. Čs. Společ. Entomol. 41: 129-130 (in Czech, German abstr.).

Görtler A. 1946: Tři nové formy druhu Stauronotus brevicollis Ewersm. (Orthopt.). Les trois formes nouvelles de l'espèce Stauronotus brevicollis Ewersm. (Orthopt.). Čas. Čs. Společ. Entomol. 43: 52-54 (in Czech, French abstr.).

Görtler A. 1946: Zajímavé a nové nálezy Orthopter a Dermapter v zemích Čsl. republiky. Nova inventa orthopterorum et dermapterorum in ČSR. Čas. Čs. Společ. Entomol. 43: 129-130 (in Czech, Latin abstr.).

Görtler A. 1948: Další příspěvek k fauně Orthopter ČSR. Contributio nova ad faunam orthopterorum ČSR. Čas. Čs. Společ. Entomol. 45: 56-58 (in Czech, Latin abstr.).

Görtler A. 1948: Příspěvek ke znalosti rozšíření druhu Sphingonotus coerulans L. Contribution à la connaisance de la distribution de l´espèce Sphingonotus coerulans L. Entomol. listy 11: 43 (in Czech, French abstr.).

Görtler A. 1951: Příspěvek k fauně Orthopter Slezska. Contribution á la faune des Orthoptères de Silesie. Čas. Slez. Mus., Ser. A 1: 23-25 (in Czech, French abstr.).

Gulička J. 1992: Kudlanka nábožná - Mantis religiosa (Linné 1758), Kobylka Matisova - Poecilimon fussi matisi Mařan, 1952, Kobylka Homorocoryphus nitidulus (Scopoli, 1786), Kobylka Gampsocleis glabra (Hertbst, 1786), Kobylka sága - Saga pedo (Pallas, 1771), Saranče Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786), Saranče uherská - Acrida hungarica (Herbst, 1786), Saranče Pararcyptera microptera (Fischer de Waldheim, 1833). Pp. 69-73. In: Škapec L. (ed): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR 3 - Bezobratlí. [Red data book of endangered and rare plant and animal species of the ČSFR 3 - Invertebrates]. Príroda, Bratislava, 160 pp. (in Czech).

Harz K. 1957: Die Geradflügler Mitteleuropas. Gustav Fischer, Verlag, Jena, 494 pp.

Harz K. 1969: Die Orthopteren Europas I. - The Orthoptera of Europe I. Vol. 5 of Series Entomologica. W. Junk, The Hague, 749 pp.

Harz K. 1971: Orthopterologische Beiträge 9. Atalanta 3: 331-338.

Harz K. 1975: Die Orthopteren Europas II. - The Orthoptera of Europe II. Vol. 11 of Series Entomologica. W. Junk, The Hague, 939 pp.

Haury Ch. & Nickerl O. 1905: Verzeichnis der Insekten Böhmens herausgegeben von der Gessellschaft für Physiokratie in Böhmen. VII. Geradflügler (Orthoptera). A. Orthoptera genuina (Forficularia, Blattodea, Acridiodea, Locustodea, Gryllodea). Verlag der Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen, Praha, 20 pp.

Haury, Ch. & Nickerl, O., 1905: Seznam hmyzu českého vydaný Společností pro fysiokracii v Čechách. VII. Hmyz rovnokřídlý. (Orthoptera) A. Orthoptera genuina (Forficularia, Blattodea, Acridiodea, Locustodea, Gryllodea). [A list of Czech insects published by the Czech Society of Natural History. VII. The Orthoptera. A. Orthoptera genuina (Forficularia, Blattodea, Acridiodea, Locustodea, Gryllodea)]. In: Catalogus insectorum Faunae Bohemicae. Nákladem Společnosti pro fysiokracii v Čechách, Praha, 14 pp.

Heller K.-G. 1988: Bioakustik der europäischen Laubheuschrecken. Margraf, Weikersheim, 358 pp.

Hetschko A. 1928: Notiz über Parapleurus alliaceus Germ. (Orthopt.). Wien. Entomol. Ztg. 45: 100.

Heyrovský L. 1964: Podivná kobylka. [A strange bush cricket]. Živa 12: 145 (in Czech).

Hoffer A. 1937: Nálezy některých vzácných československých orthopter. [Records of some rare Czechoslovak Orthoptera]. Věda přír. 18: 22-23 (in Czech).

Holuša J. 1995: Orthoptera náplavových štěrkovišť řeky Ostravice a Morávky. Orthoptera of the alluvial pit run gravels of the rivers Ostravice and Morávka. Klapalekiana 31: 91-99 (in Czech, English abstr.)

Holuša J. 1996: Výskyt saranče Ailopus thalassinus (Fabricius, 1781) (Caelifera: Acrididae: Locustinae) na Moravě a poznámky k jeho biologii. The occurrence of the grasshopper Ailopus thalassinus (Fabricius, 1781) (Caelifera: Acrididae: Locustinae) in Moravia and some points about the biology of this species. Acta Musealia Zlín, Řada B 7: 31-35 (in Czech, English abstr.)

Holuša J. 1996: Výskyt saranče Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) (Caelifera, Acrididae) na severní Moravě a v českém Slezsku. The occurrence of the grasshopper Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) (Caelifera, Acrididae) in North Moravia and in the Czech Silesia. Čas. Slez. Muz., Ser. A 45: 285-286 (in Czech, English abstr.)

Holuša J. 1997: Druhové spektrum sarančí (Caelifera) a kobylek (Ensifera) údolí potoka Dinotice (Vsetínské vrchy). Grasshoppers (Caelifera) and crickets (Ensifera) in Dinotice stream valley (Vsetínské vrchy Mts.). Klapalekiana 33: 11-16 (in Czech, English abstr.)

Holuša J. 1997: Výsledky průzkumu sarančí (Caelifera) a kobylek (Ensifera) několika lokalit okresu Vsetín. The results of the research of grasshoppers (Caelifera) and crickets (Ensifera) in several localities of Vsetín District. Zpravodaj OVM Vsetín 1997: 43-46 (in Czech, English abstr.)

Holuša J. 1998: Příspěvek k populační dynamice kobylky Pholidoptera griseoaptera (Orthoptera, Tettigoniidae). [Contribution to the population dynamics of Pholidoptera griseoaptera (Orthoptera, Tettigoniidae)]. In: Anonymus: Abstrakta referátů z konference, Brno, 5.- 6. 11. 1998, 1 p. (in Czech).

Holuša J. 1999: Výsledky faunistického průzkumu sarančí (Orthoptera: Caelifera), kobylek (Orthoptera: Ensifera) a švábů (Dictyoptera: Blattodea) na území Šumavy a na několika lokalitách Šumavského podhůří. The results of the faunistic research of grasshoppers (Orthoptera: Caelifera), crickets (Orthoptera: Ensifera) and cockroaches (Dictyoptera: Blattodea) in the Šumava Mts. and in several localities of the Šumavské podhůří foothills. Silva Gabreta 3: 123-140 (in Czech, English abstr.).

Holuša J. 2000: Koník skleníkový (Orthoptera: Rhaphidophoridae) na Moravě a ve Slezsku (Česká republika). Greenhouse Camel-cricket (Orthoptera: Rhaphidophoridae) in Moravia and Silesia (Czech Republic). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 39: 280 (in Czech, English abstr.).

Holuša J. 2000: K poznání sarančí (Caelifera) a kobylek (Ensifera) Moravskoslezských Beskyd. On the knowledge of grasshoppers (Caelifera) and crickets (Ensifera) in the Moravskoslezské Beskydy Mts. Klapalekiana 36: 41-70 (in Czech, English abstr.).

Holuša J. 2000: Modrokřídlé druhy sarančí v České republice. [Blue-winged grasshoppers in the Czech Republic]. Pp. 27-28. In: Bryja J. & Zukal J. (eds): Zoologické dny Brno, Abstrakta referátů z konference 9. a 10. listopadu 2000, 107 pp. (in Czech).

Holuša J. 2001: Řády: Kobylky (Ensifera) a saranče (Caelifera). [Orders: crickets (Ensifera) and grasshoppers (Caelifera)]. Pp. 172-173. In: Pavelka J. & Trezner J. (eds.): Příroda Valašska (okres Vsetín) [The nature of the Valašsko region (District of Vsetín).] Český svaz ochránců přírody ZO 76/06 Orchidea, Vsetín, 568 pp. (in Czech).

Holuša J. 2002: Metoda CMR a saranče. [Mark-capture-recapture method and grasshoppers.] Pp. 57-58. In: Bryja J. & Zukal J. (eds.): Zoologické dny. Abstrakta referátů z konference 14.-15. února 2002. Ústav biologie obratlovců AVČR, Brno, 191 pp. (in Czech).

Holuša J. 2003: Výsledky faunistického průzkumu sarančí (Orthoptera: Caelifera) a kobylek (Orthoptera: Ensifera) na území Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Results of the faunistic research of grasshoppers (Orthoptera: Caelifera) and crickets (Orthoptera: Ensifera) in the Landscape protected area Kokořínsko. Bezděz 12: 307-334 (in Czech, English and German abstr.)

Holuša J. 2003: Výsledky faunistického průzkumu sarančí (Orthoptera: Caelifera), kobylek (Orthoptera: Ensifera) a švábů (Dictyoptera: Blattodea) na území Národního parku Podyjí a na několika lokalitách v okolí. The results of the faunistic research of grasshoppers (Orthoptera: Caelifera), crickets (Orthoptera: Ensifera) and cockroaches (Dictyoptera: Blattodea) in the National park Podyjí and in several localities in the surroundings. Thayensia (Znojmo) 5: 85-112. (in Czech, English abstr.)

Holuša J. & Holuša O. 1997: Výsledky faunistického průzkumu vážek (Odonata), sarančí (Caelifera), kobylek (Ensifera) a švábů (Dictyoptera: Blattodea) na území Slavkovského lesa. The results of a faunistic research of dragonflies (Odonata), grasshoppers (Caelifera), crickets (Ensifera) and cockroaches (Dictyoptera: Blattodea) of the Slavkovský les Mts. Klapalekiana 33: 29-36 (in Czech, English abstr.)

Holuša J. & Holuša O. 2002: Occurrence of grasshopper Stenobothrus eurasius bohemicus (Caelifera: Acrididae) in the Czech Republic. Articulata 17: 89-93

Holuša J. & Holuša O. 2002: First record of Tetrix ceperoi ceperoi (Bolivar, 1887) in Moravia (Czech Republic). Entomol. Probl. 33: 54.

Holuša J. & Holuša O. 2003: Žďárský bioregion z pohledu výskytu sarančí (Cealifera), kobylek (Ensifera) a vážek (Odonata). [The bioregion of Žďárské vrchy hills from the point of view of grasshoppers (Caelifera), crickets (Ensifera) and dragonflies (Odonata).] Pp. 77-78. In: Bryja J. & Zukal J. (eds.):  Zoologické dny. Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.-14.února 2003. 246 pp. (in Czech).

Holuša J. & Chládek F. 1998: On distribution of the Bush-cricket Platycleis (Tessellana) vittata (Ensifera: Tettigoniidae) in Slovakia and Moravia. Entomofauna carpathica 10: 22-24.

Holuša J. & Kočárek P. 2000: Occurrence of groundhopper Tetrix bolivari (Orthoptera: Tetrigidae) in the Czech Republic and Slovakia. Articulata, 15: 251-256.

Holuša J. & Kočárek P. 2001: Rozšíření saranče Stethophyma grossum v České republice. Occurrence of Large Marsh Grasshopper (Stethophyma grossum) in the Czech Republic. Vlastivěd. Sborn. Vysočiny, Odd. Věd Přírod. 15: 327-329 (in Czech, English abstr.)

Holuša J. & Kočárek P. 2002: Významný bioindikační druh mokřadních luk: saranče Stethophyma grossum. Grasshopper Stethophyma grossum - Species Important for Bioindication of Wet Meadows. Ochrana přírody 57: 240-241 (in Czech, English abstr.).

Holuša J. & Kočárek P. 2004: Orthopterology in the Czech Republic, p. 9. In: Fedor P. (ed.): Books of abstracts. The 1st central European symposium on orthopteroid insects, 9th-10th September 2004, Bratislava. Slovak Entomological Society and Dept. of Ecosozology and Dept. of Zoology, Comenius University, Slovakia, 27 pp.

Holuša J., Kočárek P. & Marhoul P. 2007: First sightings of Ruspolia nitidula (Orthoptera: Tetigoniidae) and Mecostethus parapleurus (Orthoptera: Acrididae) after fifty years in the Czech Republic. Articulata, 22: 47-51.

Holuša J., Kočárek P., Matuška J., Marhoul P. & Mourek J. 2007: Kobylka sága (Saga pedo) – zahájení monitoringu v České republice, p. 68. In: Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds.): Zoologické dny Brno 2007, Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007, Ústav biologie obratlovců AVČR, Brno, 224 pp.

Holuša J., Šafář J. & Koutný P. 1999: The occurrence of Troglophilus cavicola (Rhaphidophoridae) in the Czech Republic. Articulata 14: 97-99.

Holuša J. & Vlk R. 2003: Orthopteroidní hmyz pískovny „Na Mušlově” u sedlce (Mikulovský bioregion, Česká republika). Orthopteroid insects in the sand pit of ”Na Mušlově” at the village of Sedlec (Mikulovský biogegraohical region, Czech Republic). Práce a Stud Muz. Beskyd (Přír. vědy) 13: 214 (in Czech).

Honců M. 1993: Příspěvek k poznání orthopteroidního hmyzu severozápadních Čech. Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren-Fauna aus Nordwestböhmen. Sbor. Okres. Muz. Most, Řada přírodověd. 13-14 (1992): 89-108 (in Czech, German abstr.).

Honců M. 1997: Rovnokřídlí (Orthoptera) bývalého VVP Ralsko. Orthoptera of the former military training-grounds Ralsko. Bezděz 5: 279-294 (in Czech, English abstr.).

Horký J. 1954: Boj se sarančemi na Gottwaldovsku. [Control of caeliferans in the Gottwaldov area]. Za vysokou úrodu, fytopatologická příloha (Praha) 2: 80 (in Czech).

Horný J. 1992: Orthoptera jižního svahu Tobolského vrchu (SPR Koda, CHKO Český kras). Orthoptera of the southern slope of the Tobolský vrch hill (state nature reserve Koda, preserved landscape region Bohemian Karst). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 158: 43-57 (in Czech, English abstr.).

Houda J. 1983: Neznámé krtonožky. [Unknown mole crickets]. Kulturní měsíčník Louny 35 (únor 1983): 11-12 (in Czech).

Houser I. 1955: Cvrček, host našich mravenců. [A cricket, guest of our ants]. Vesmír 31: 36-37 (in Czech).

Hrdlička J. 1964: K rozšíření cvrčíka Myrmecophila acervorum. [On the distribution of Myrmecophila acervorum]. Živa 10: 65 (in Czech).

Hudeček J. 1996: Cvrčci oblasti Slezska a severovýchodní Moravy. [Crickets of Silesia and north-eastern Moravia]. Vlastivědné listy 22(2): 36-38 (in Czech).

Hudeček J. & Šuhaj J. 1996: Cvrček domácí (Acheta domesticus) je členem fauny českého Slezska (Insecta: Ensifera: Gryllidae). House cricket (Acheta domestica) is a member of the fauna of Czech Silesia. Čas. Slez. Muz., Ser. A 45: 183-185 (in Czech, English abstr.).

Hykeš O. V. 1925: Zvířena našeho Slezska. [Fauna of Czech Silesia]. Pp. 51-66. In: Lhotský A. (ed): Vlastivědný Sborník Slezský, Část I. Přírodní popis a hospodářské poměry. Školství, Statistika. Slezská Grafia, Opava (in Czech).

Chábera S. 1972: Přírodní poměry Novohradských hor a jejich podhůří. [Natural conditions of the Novohradské hory Mts. and their foothills]. Rozpravy PF v Českých Budějovicích, Řada přír. věd 10: 93 (in Czech).

Chládek F. 1966: Nálezy vzácných makropterních forem kobylek a sarančí (Saltatoria) v ČSSR. Funde selten makropteren Formen von Laub- und Feldheuschrecken (Saltatoria) in der Tschechoslowakei. Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV 2: 50-52 (in Czech, German abstr.).

Chládek F. 1968: Gynandomorf kobylky Barbitistes constrictus Br. W., 1878. Ein gynandomorphes Exemplar der Laubheuschrecke Barbitistes constrictus Br. W., 1878. Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV 4: 57-58 (in Czech, German abstr.).

Chládek F. 1968: Příspěvek k rozšíření rovnokřídlého hmyzu (Saltatoria) v Československu. Beitrag zur Verbreitung der Geradflügler (Saltatoria) in der Tchechoslowakei. Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV 4: 47-49 (in Czech, German abstr.).

Chládek F. 1971: Příspěvek k poznání rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) a švábů (Blattodea) Třebíčska. Beitrag zur Kenntnis der Geradflügler und Schaben in der Umgebung von Třebíč. Sbor. Přírodověd. Klubu Západomorav. Muz. Třebíč 8: 33-36 (in Czech, German abstr).

Chládek F. 1973: Další nálezy makropterních forem rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera, Saltatoria) v ČSSR. Weitere Funde der macropteren Formen von Geradflüglern in der ČSSR (Orthoptera, Saltatoria). Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV 9: 81-84 (in Czech, German abstr).

Chládek F. 1976: Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera, Saltatoria), švábi (Blattodea) a škvoři (Dermaptera) státní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. Die Geradflügler, Schaben und Ohrwürmer des Naturschutzgebiet "Mohelenská hadcová step". Sbor. Přírodověd. Klubu Západomorav. Muz. Třebíč 10: 7-13 (in Czech, German abstr).

Chládek F. 1977: Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera), škvoři (Dermaptera) a švábi (Blattoptera) státní přírodní rezervace "Hádecká planinka" a jejího nejbližšího okolí. Geradflügler, Ohrwürmer und Schaben aus dem staatlichen Naturschutzgebiet "Hádecká planinka" und ihrer allernächsten Umgebung. Práce z oboru botaniky a zoologie, Klub přírodovědecký v Brně 1977: 59-69 (in Czech, German abstr.)

Chládek F. 1979: Kobylka Barbitistes serricauda (Fabr. 1794), (Orthoptera, Tettigoniidae) na Moravě. Laubheuschrecke Barbitistes serricauda (Fabr. 1794) in Mähren. Práce z oboru botaniky a zoologie, Klub přírodovědecký v Brně 1978-1979: 63-66 (in Czech, German abstr.)

Chládek F. 1980: Poecilimon intermedius (Fieb.) - neu für die Tschechoslowakei (Orthoptera, Ensifera). Articulata 1(15): 152.

Chládek F. 1982: K rozšíření sarančí Stenobothrus crassipes (Charp. 1825) a Chorthippus vagans (Eversm. 1848) na Třebíčsku a v ČSSR. Zur Verbreitung von Feldheuschrecken Stenobothrus crassipes (Charp. 1825) und Chorthippus vagans (Eversm. 1848) in der Umgebung von Třebíč und in der ČSSR. Přírodověd. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 12: 25-28 (in Czech, German abstr).

Chládek F. 1984: Poznámky a doplňky k seznamu švábů a rovnokřídlého hmyzu Československa (Blattoptera) (Orthoptera). Anmerkungen und Ergänzungen zur Namenliste von Schaben und Geradflügler in der Tschechoslowakei (Blattoptera) (Orthoptera). Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV 20: 65-67 (in Czech, German abstr.).

Chládek F. 1984: Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera), švábi (Blattoptera) a škvoři (Dermaptera) xerothermní lokality Lysá hora u Ochozu a jejího nejbližšího okolí. Geradflügler, Schaben und Ohrwürmer aus dem xerothermen Lokalität Lysá hora und ihrer allernächsten Umgebung. Práce z oboru botaniky a zoologie, Klub přírodovědecký v Brně 1984: 93-101 (in Czech, German abstr.)

Chládek F. 1985: K rozšíření saranče Omocestus petraeus (Brisout, 1855), (Orthoptera, Acrididae) na Třebíčsku a v ČSSR. Zur Verbreitung von Feldheuschrecken Omocestus petraeus (Brisout, 1855) in der Umgebung von Třebíč und in der ČSSR. Přírodověd. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 14: 37-39 (in Czech, German abstr).

Chládek F. 1987: K současnému stavu rozšíření kobylky Metrioptera bicolor (Phil.) na Třebíčsku a v ČSSR. Zum jetzigen Zustand der Verbreitung von Laubheuschrecke Metrioptera bicolor (Phil.) in der Umgebung von Třebíč und in der ČSSR Přírodověd. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 15: 17-20 (in Czech, German abstr).

Chládek F. 1988: Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera - Saltatoria), švábi (Blattoptera) a škvoři (Dermaptera) státní přírodní rezervace "Pouzdřanská step" a jejího nejbližšího okolí. Geradflügler, Schaben und Ohrwürmer aus dem staatlichen Naturschutzgebietes "Pouzdřanská step" und seiner allernächsten Umgebung. Práce z oboru botaniky a zoologie, Klub přírodovědecký v Brně 1988: 22-25 (in Czech, German abstr.)

Chládek F. 1993: K rozšíření kobylky Phaneroptera falcata (Poda), (Orthoptera, Phaneropterinae) na Třebíčsku a v Československu. Zur Verbreitung von Laubheuschrecke Phaneroptera falcata (Poda), (Orthoptera, Phaneropterinae), in der Umgebung von Třebíč und in der Tschechoslowakei. Přírodověd. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 19: 101-104 (in Czech, German abstr).

Chládek F. 1995: Ensifera and Caelifera. Pp. 121-128. In: Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds): Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia 92: 1-206 pp.

Chládek F. 2001: Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera s.l.) přírodní rezervace “Kamenný vrch” u Kurdějova a jejího blízkého okolí. Geradflügler (Orthoptera s.l.) aus dem Naturschutzgebiet “Kamenný vrch” bei Kurdějov und seiner näheren Umgebung. Sborn. Klubu Přírodověd. v Brně (1989-2000): 41-44 (in Czech, English abstr.).

Chládek J. 2001: Příspěvek k poznání rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera s.l.) NP Podyjí. Beitrag zur Kenntnis der Geradflügler (Orthoptera s.l.) des Nationalparks Podyjí. Tetrix 1(6): 37-40 (in Czech, German abstr.).

Chládek J. 2002: Kobylka Leptophyes punctatissima (Bosc.) na Moravě (Insecta, Orthoptera s.l., Ensifera). Die Laubheuschrecke Leptophyes punctatissima (Bosc) in Mähren. Tetrix 1(7): 44 (in Czech, German abstr.).

Chládek J. 2002: Příspěvek k poznání rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera s.l.) NPR Čertoryje v Bílých Karpatech. Beitrag zur Kenntnis der Geradflügler (Orthoptera s.l.) aus dem Nationalen Naturschutzgebiet Čertoryje im Gebirge Bílé Karpaty. Tetrix 1(8): 45-48 (in Czech, German abstr.).

Chládek J. 2003: Doplňky k poznání rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera s.l., Insecta) NP Podyjí. Ergänzungen zur Kenntnis der Geradflügler (Orthoptera s.l., Insecta) des Nationalparks Podyjí. Tetrix 1(10): 64 (in Czech, German abstr.).

Chládek J. 2003: Doplňky a poznámky k fauně rovnokřídlých (Orthoptera s.l., Insecta) Bílých Karpat. Ergänzungen und Bemerkungen zur Fauna der Geradflügler (Orthoptera s.l., Insecta) des Gebirges Bílé Karpaty. Tetrix 1(10): 61-63 (in Czech, German abstr.).

Chládek J. 2003: Druhý příspěvek k poznání rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera s.l., Insecta) Slovenska. Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Geradflügler (Orthoptera s.l., Insecta) in der Slowakei. Tetrix 1(10): 58-60 (in Czech, German abstr.).

Chládek J. 2003: K poznání fauny rovnokřídlých (Orthoptera s.l.) Malých Karpat. Zur Kenntnis der Geradflügler (Orthoptera s.l.) des Gebirges Malé Karpaty. Tetrix 1(9): 49-51 (in Czech, German abstr.).

Chládek F., Benda P. & Trýzna M. 2000: Troglophilus neglectus Krauss, 1879 (Ensifera, Rhaphidophoridae) v České republice. [Troglophilus neglectus Krauss, 1879 (Ensifera, Rhaphidophoridae) in der Tschechische Republik]. Tetrix 1: 33-34 (in Czech, German abstr.).

Chládek F. & Holuša J. 1992: K rozšíření sarančí Tetrix tuerki (Krauss) a Sphingonotus caerulans (L.) (Orthoptera, Acridoidea) v Československu. Zur Verbreitung der Feldheuschrecken Tetrix tuerki (Krauss) und Sphingonotus caerulans (L.) (Orthoptera, Acridoidea) in der Tschechoslowakei. Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV 28: 57-58 (in Czech, German abstr.).

Chytil J. 2003: Návrat kobylky sága. [Come-back of Saga pedo.] Veronica 17: 25 (in Czech).

Kapler O. 1940: K výskytu kobylky Ephippiger vitium Serv. na Moravě. [On the occurence of the saddle-backed bush cricket Ephippigera vitium Serv. in Moravia]. Entomol. listy 3: 40 (in Czech, German abstr.)

Kapler O. 1941: K rozšíření kobylky Ephippigera vitium Serv. na Moravě. [On the distribution of the saddle-backed bush cricket Ephippigera vitium Serv. in Moravia]. Příroda 34: 14-16 (in Czech).

Kempný L. 1950: Zpráva o výsledku výzkumných prací zoologické skupiny prof. Dr. Jos. Kratochvíla v r. 1949. [Report of investigations carried out by the zoological group of Prof. Dr. J. Kratochvíl in 1949]. Přír. Sbor. Ostrav. Kraje 11: 95-99 (in Czech).

Kempný L. 1951: Souborná zpráva o průzkumech zoologické pracovní skupiny prof. dr. J. Kratochvíla z Brna v r. 1950. [Collected report of investigations carried out by the zoological group of Prof. Dr. J. Kratochvíl from Brno in 1950]. Přír. Sbor. Ostrav. Kraje 12: 269-275 (in Czech).

Klapálek F. 1894: Obojetník kobylky zelené (Locusta viridissima L.). [A gynandromorph of the great green bush cricket (Locusta viridissima L.)]. Sitz.-Ber.Kön.böh. Gesell. Wiss. Prag 12: 5 (in Czech).

Klapálek F. 1905: Fauna Bohemica. Acridium aegyptium. Čas. Čs. Společ. Entomol. 2: 26 (in Czech).

Kletečka Z., Holub A. & Miesbauer J. 1994: Některé teplomilné druhy hmyzu (Coleoptera, Orthoptera - Gryllidae) zjištěné na severním okraji Českého Krumlova. Some termophilous insects (Coleoptera, Orthoptera - Gryllidae) found near Český Krumlov. Sbor. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 34: 68-70 (in Czech, English abstr.).

Klinda J. 1981: CHKO Malé Karpaty. [Malé Karpaty Protected Landscape Area]. Ekopanoráma 11: 24 (in Slovak).

Klvaňa J. 1900: Cikáda neboli křís na Moravě. [The cicada in Moravia]. Vesmír 29: 227-228 (in Czech).

Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. [Screening of small-scale protected areas, including proposed ones, in the region of Central Bohemia during 1982-85]. Bohemia Centralis 16: 7-262 (in Czech).

Kocourek F. 1968: Cvrček Myrmecophila acervorum Panz. na Svitavsku. [The cricket Myrmecophila acervorum Panz. in the Svitavy area]. Listy Orlického muz. Choceň 3: 199 (in Czech).

Kočárek P. 1998: Orthopteroidní hmyz (Ensifera, Caelifera, Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea) CHKO Litovelské Pomoraví (Česká republika) s hodnocením vlivu povodní z července 1997. Orthoperoid insects (Ensifera, Caelifera, Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea) of the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area (Czech Republic) with the evaluation of changes after flood in July 1997. Čas. Slez. Muz., Ser. A 47: 31-39 (in Czech, English abstr.).

Kočárek P. 2000: Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) mokřadních biotopů České republiky: typizační druhy, pp. 233-236. In: Kovařík P. & Machar I. (Eds.): Mokřady 2000.  Sborník z konference při příležitosti 10. výročí vzniku CHKO Litovelské Pomoraví, Správa CHKO ČR a Český Ramsarský výbor, Olomouc, 276 pp. (in Czech).

Kočárek P. 2001: Saranče tlustá – hmyzí klenot pooderských luk. [Large Marsh Grasshopper – treasure of the meadows in the Odra river alluvium.] Poodří 4(1): 44 (in Czech).

Kočárek P. 2002: Jak „kobylky“ pustošily Poodří. [How a “grasshoppers“ ravened Poodří.] Poodří 5(2): 42-43 (in Czech).

Kočárek P. 2002: Za hmyzem pooderských luk. [For an insect on the Odra river alluvial meadows.] Společnost přátel Poodří, Ostrava, 14 pp. (in Czech).

Kočárek P. 2003: Doplňky k fauně orthopteroidního hmyzu (Orthoptera & Dermaptera) chráněné krajinné oblasti Poodří (Česká republika). Contribution to the fauna of orthopteroid insects (Orthoptera & Dermaptera) of the Poodří Protected Landscape Area (Czech Republic). Práce a Stud Muz. Beskyd (Přír. vědy) 13: 215-216 (in Czech).

Kočárek P. 2006: Orthoptera – rovnokřídlí, pp. 251-254. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha, 496 pp.

Kočárek P. & Holuša J. 2000: Saranče Stethophyma grossum: významný bioindikační druh mokřadních luk. [The large marsh grasshopper Stethophyma grossum: an important bioindicator of floodplain meadows]. Pp. 29-30. In: Bryja J. & Zukal J. (eds): Zoologické dny Brno, Abstrakta referátů z konference 9. a 10. listopadu 2000, 107 pp. (in Czech).

Kočárek P., Holuša J. & Vidlička Ľ. 1999: Check‑list of Blattaria, Mantodea, Orthoptera and Dermaptera of the Czech and Slovak Republics. Articulata 14: 177-184.

Kočárek P. & Holuša J. 2004: Štěrkové lavice jako unikátní biotop sarančí, p. 80. In: Bryja J. & Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2004, Abstrakta referátů z konference 12.-13. února 2004, 232 pp. (in Czech).

Kočárek P. & Holuša J. 2005: Štěrkové lavice Morávky a unikátní fauna bezobratlých. Živa 53: 222-224.

Kočárek P. & Holuša J. 2006: Faunistic records from the Czech Republic – 210. Orthoptera: Tettigoniidae. Klapalekiana 42: 331.

Kočárek P. & Holuša J. 2006: Recent expansion of bush-cricket Phaneroptera falcata (Orthoptera: Tettigoniidae) in northern Moravia, p. 32. In: Kočárek P. & Plášek V. (eds): Books of abstracts. Environmental changes and biological assessment III., April 26-28th 2006,  Department of Biology and Ecology, University of Ostrava, Czech Republic, 60 pp.

Kočárek P. & Holuša J. 2006: Recent expansion of bush-cricket Phaneroptera falcata (Orthoptera: Tettigoniidae) in northern Moravia and Silesia (Czech Republic), pp. 207-211. In: Kočárek P., Plášek V. & Malachová K. (eds): Environmental changes and biological assessment III. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Ostraviensis Nr. 163, Ostrava, 355 pp.

Kočárek P. & Holuša J. 2006: Kobylka Isophya pienensis (Orthoptera: Ensifera) zjištěna v České republice, p. 99-100. In: Bryja J. & Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2006, Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2006, Ústav biologie obratlovců AVČR, Brno, 268 pp. (in Czech).

Kočárek P., Holuša J., Vlk R. & Marhoul P. 2007: Eumodicogryllus bordigallensis (Orthoptera: Gryllidae) in the Czech Republic, p. 72-73. In: Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds.): Zoologické dny Brno 2007, Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007, Ústav biologie obratlovců AVČR, Brno, 224 pp.

Kočárek P., Holuša J. & Vidlička Ľ. 2005: Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera of the Czech and Slovak Republics. Illustrated key 3. Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské republiky. Ilustrovaný klíč 3. Kabourek, Zlín, 349 pp.

Kočárek P. & Němečková I. 2000: Orthopteroidní hmyz (Orthoptera, Blattaria & Dermaptera) CHKO Poodří a nejbližšího okolí (Česká republika). Orthopteroid insects (Orthoptera, Blattaria & Dermaptera) of the Poodří Protected Landscape Area and its surroundings (Czech Republic). Čas. Slez. Muz. Opava (A), 49: 111-116 (in Czech, English abstr.).

Kočárek P., Němečková I. & Holuša J. 2000: Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) v nivě řeky Odry. [Orthoptera in the Odra river floodplain]. Pp. 31-32. In: Řehák Z. & Bryja J. (eds): Příroda Poodří - 1. Celostátní přírodovědná konference s mezinárodní účastí. Sborník abstraktů, Masarykova univerzita, Brno, 57 pp. (in Czech).

Kočárek P. & Šindlerová I. 1999: Rovnokřídlí aneb kobylky, sarančata a jim podobní. Poodří, 2(3): 28-29

Kohn F. C. 1933: Zwei aussländischer Heuschrecken in unserer Fauna. Natur und Heimat 4(3): 70-72.

Kolenati F. 1859: Naturhistorische Durchforschung des Altvatergebirges. Jh. naturwiss. Sekt. mähr-schles. Gesell. 1: 1-83.

Koleška Z. 1978: Závist u Zbraslavi - klasická lokalita českých entomologů. Závist bei Zbraslav - eine klassische Lokalität tschechischer Entomologen. Bohemia centralis 7: 83-104 (in Czech, German abstr.).

Koleška Z. 1978: Příspěvek k historii entomologického zkoumání Českého středohoří. Beitrag zur Historie entomologischer Forschungen im Böhmisches Mittelgebirge. Fauna Bohemiae Septentrionalis 3: 83-95 (in Czech, German abstr.).

Koleška Z. 1996: Historie entomologické činnosti v přírodovědeckém výzkumu Kolínska. History of entomological activities in natural sciences research in the Kolín district. Práce Muzea v Kolíně, Řada přírodověd. 2: 57-88 (in Czech, English abstr.).

Kořenský J. 1902: Zvířena zavlečená do Evropy z ciziny. [Animals introduced into Europe]. Vesmír 31: 158-159 (in Czech)

Kratochvíl J. 1946: Tři entomologické poznámky. Trois notices entomologiques. Entomol. listy 9: 54-55 (in Czech, French abstr.).

Krejčí A. 1892: Živý japanský hmyz v Čechách (Diastrammena marmorata). [A Japanese insect alive in Bohemia (Diastrammena marmorata)]. Vesmír 20: 58; 22: 48 (in Czech).

Krejčí A. 1896: Přehled českých Orthopter. [Survey of Bohemian Orthoptera]. Věst. Král. čes. Společ. Nauk. 1896: 1-9. (in Czech).

Krejčí A. 1903: Doplňky k "Přehledu českých Orthopter" z r. 1896. [Additions to the "Survey of Bohemian Orthoptera" from 1896]. Věst.Král. čes. Společ. Nauk. 1903: 1-2 (in Czech).

Kružberský A. 1952: Nezvaný host našich skleníků. [An uninvited visitor of our greenhouses]. Vesmír 31: 116 (in Czech).

Křístek J. 1985: Structure of insects, spiders and harvestmen of a floodplain forest. Pp. 327-356. In: Penka M., Vyskot M., Klimo E. & Vašíček F. (eds): Floodplain forest ecosystem I. Before water management measures. Academia, Praha, 468 pp.

Kříž A. 1892: Saranče nebo-li kobylka stěhovavá. [The migratory locust]. Vesmír 20: 23 (in Czech).

Labler K. 1923: Nová naleziště Orthopter v ČSR. [New localities of Orthoptera in ČSR]. Čas. Čs. Společ. Entomol. 30: 36 (in Czech).

Lang V. 1942: Faunistické poznámky 1 - 4. [Entomological notes 1 - 4]. Entomol Listy 5: 68-69 (in Czech).

Lang V. 1943: Nález vzácné kobylky na Moravě. [Record of a rare bush cricket in Moravia]. Entomol. Listy 6: 64 (in Czech).

Lapáček V. 1976: Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) lučního ekosystému v Kameničkách. [Orthoptera of the grassland ecosystem in Kameničky]. Zpráva o projektu Kameničky 10: 4-5 (in Czech).

Lapáček V. 1976: Spotřeba potravy sarančete Chorthippus bigutulus. [Food consumption of the bow-winged grasshopper Chorthippus biguttulus]. Zpráva o projektu Kameničky 10: 7-11 (in Czech).

Lapáček V. 1978: Marše – Tetrigoidea. Živa 26: 67-68 (in Czech).

Lapáček V. 1979: Food consumption of the grasshopper Chorthippus biguttulus. Pp. 179-184. In: Rychnovská M. (ed): Function of grasslands in spring region - Kameničky project. Brno.

Lapáček V. 1983: Individuální a populační dynamika a energetika saranče Chorthippus (Glyptobothrus) biguttulus (L., 1758). Individual and population dynamics and energetics of the grasshopper Chorthippus (Glyptobothrus) biguttulus (L., 1758). Autoreferát kandidátské dizertace. Entomologický ústav ČSAV, Praha, 26 pp. (in Czech, Russian and English abstr.).

Martinek V. 1960: Insecta, Arachnoidea a Diplopoda smrkových kultur střední Evropy. [Insects, Arachnids and Diplopods of central European spruce forests]. Rozpravy ČSAV 70: 1-142 (in Czech).

Mařan J. 1952: Severní hranice zeměpisného rozšíření druhu Acrida hungarica Herbst. a některých dalších teplomilných druhů sarančí v Československu. The Northern Limit of the Geographical Distribution of the Species Acrida hungarica (Herbst.) and of some other Thermophile Species of the Acridoidea in Czechoslovakia. Čas. Slez. Mus., Ser. A. 2: 25-36 (in Czech, English abstr.).

Mařan J. 1953: Příspěvěk k poznání rodu Pholidoptera Wesm. Contribution to the knowledge of the genus Pholidoptera Wesm. Acta Entomol. Mus. Nat. Pragae 28(1952): 209-221 (in English, Czech introduction).

Mařan J. 1954: Zvířena Československé republiky z hlediska ochrany přírody a krajiny. [Animals of the Czechoslovak Republic from the nature and landscape protection point of view]. Pp. 410-540. In: Veselý J. (ed): Ochrana Československé přírody a krajiny, díl II. ČSAV, Praha, 706 pp. (in Czech).

Mařan J. 1956: Nástin entomogeografických poměrů Československa. Aperçu des relations entomogéographiques en Tchécoslovaquie. Acta Faun. Entomol. Mus. Nat. Pragae 1: 3-25 (in Czech, French abstr.).

Mařan J. 1957: Beitrag zur Kenntnis des europäischen Arten der Euchorthippus Tarb. (Orthoptera, Acrididae). Acta Entomol. Mus. Nat. Pragae 31: 183-190.

Mařan J. 1958: O výskytu Stenobothrus (subg. Stenobothrodes Tarb.) eurasius Zub. v Československu. Über das Vorkommen Stenobothrus (subg. Stenobothrodes Tarb.) eurasius Zub. in der Tschechoslowakei. Orthoptera - Acrididae. Acta Entomol. Mus. Nat. Pragae 32: 537-543 (partly in Czech and German).

Mařan J. 1958: Zoogeografické členění Československa. A zoogeographical outline of the Czechoslovak fauna. Sbor. Čs. Společ. Zeměpis. 63: 89-110 (in Czech, English abstr.).

Mařan J. 1960: Dva nové druhy Orthopter pro českou faunu z jihočeských přírodních reservací. [Two species of Orthoptera new for the Czech fauna, coming from south Bohemian nature reserves]. Čas. Nár. Mus., Odd. Přírodověd. 129: 101-102 (in Czech, German abstr.).

Mařan J. 1960: Fauna orthopter pískového přesypu Slepičí vršek u Lužnice. [Orthoptera of the sand dune of Slepičí vršek near the river Lužnice]. Čas. Nár. Muz., Odd. Přírodověd. 129: 92-94 (in Czech, German abstr).

Mařan J. 1964: Výsledky orthopterologického výzkumu v Lounském středohoří. Einige Ergebnise der orthopterologischen Forschungen im launer Mittelgebirge. Pp. 165-178. In: Tesař V. (ed): Referáty entomologického sympozia (22.-24. září 1964) u příležitosti oslav 150let trvání Slezského muzea v Opavě. Slezské muzeum, Opava, 302 pp. (in Czech, German abstr.)

Mařan J. 1966: Bedeutung der faunistisch-entomologischen Forschungen für die Erklärung der zoologischen Verhältnisse in Mitteleuropa. Pp. 193-198. In: II. Entomologisches Symposium über die Probleme der faunistischen und entomologischen Erforschung der Tschechoslowakei und Mitteleuropas. Slezské Muzeum, Opava.

Mařan J. & Čejchan A. 1977: Enumeratio Insectorum Bohemoslovakiae Blattoptera - Mantoptera - Dermaptera - Orthoptera. Acta Faun. Entomol. Mus. Nat. Pragae 15(Suppl. 4): 35-39 (in German).

Merkel F. W. 1938: Beiträge zur Heuschreckenfauna Schlesiens. Mitt. Dtsch. Entomol. Gessell. 8: 12-17.

Michel J. 1943: Jahresbericht des Sudetendeutschen Entomologenbundes für das Jahr 1942. Entomol. Ztschr. 57: 114-116.

Moraw F. 1876: Sitzung am 13. December 1876. Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 15: 44-47.

Mrázek A. 1902: Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna der Warmhäuser. Věstník Král. České. Společ. Nauk, Třída II. 1902: 37.

Musil-Daňkovský E. 1884: Krtonožka obecná (Gryllotalpa gryllotalpa). [The mole cricket (Gryllotalpa gryllotalpa)]. Vesmír 13: 246 (in Czech).

Niedl J. 1966: Výsledky dosavadního průzkumu rozšíření sarančat na Třeboňsku (Orthoptera, Acridiodea). Bisherige Forschungsergebnisse zur Verbreitung der Acriioidea im Gebiete von Třeboň. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 6: 96-103 (in Czech, German abstr.).

Novák L. 1960: Kobylky v okolí Sudic v r. 1749. [Locusts in the environs of the town of Sudice in 1749]. Vlast. Ostrav. kraje., Opavsko 3: 24 (in Czech).

Obenberger J. 1926: Orthoptères at Dermaptères de la République Tschécoslovaque. Fauna et Flora Čechoslovenica I. Académie Tchéque des sciences et des arts, Praha, 126 pp.

Obenberger J. 1926: Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera a Dermaptera) republiky Československé. [Orthoptera and Dermaptera of the Czechoslovak Republic]. Fauna et Flora Čechoslovenica I. Česká akademie věd a umění, Praha, 234 pp. (in Czech).

Obenberger J. 1934: Gryllotalpa vulgaris L. Čas. Čs. Společ. Entomol. 31: 240 (in Czech).

Obenberger J. 1937-38: Jeskynní kobylky a jejich skleníkové příbuzenstvo. [Cave crickets and their relatives in greenhouses]. Naší Přírodou 1: 647-649 (in Czech).

Obenberger J. 1939-40: kobylky - Tettigonioidea. Naší Přírodou 3: 321-324 (in Czech).

Obenberger J. 1940: Ze života mravenců a všekazů. [From the biology of ants and termites]. Vesmír, Praha, 412 pp.

Obenberger J. 1948: Ze života mravenců. [From the biology of ants]. Universum, Praha, 222 pp. (in Czech).

Obenberger J. 1955: Entomologie II. [Entomology II.]. Nakladatelství ČSAV, Praha, 727 pp. (in Czech).

Ocskay de Ocskö F. 1826: Gryllorum Hungariae indigenorum species aliquot. Acta Nova Academiae Caesareae Leopoldino - Carolinae Naturae curiosum, 13, pars I., 407 pp.

Pavel J. 1970: Karel IV. Lucemburský: Vlastní životopis. Překlad z latiny. Charles IV of Luxembourg: Autobiography. Translation from Latin.]. Nakl. Vyšehrad, Praha, 142 pp.  (in Czech).

Pax F. 1920: Beitrag zur Orthopterenfauna Schlesiens. Ztsch. Wiss. Insektenbiol 3: 41-42.

Pax F. 1921: Die Tierwelt Schlesiens. Gustav Fischer, Jena, 324 pp.

Pax F. 1933: Die Tierwelt des Friedländer Bezirkes. Heimatkunde des Bezirkes Friedland in Bähmen 5: 249-351.

Pecina P. 1965: Kobylky rodu Tettigonia L. (Locusta Deg.) v přírodě a insectariu. [Bush-crickets of the genus Tettigonia L. (Locusta Deg.) in nature and in an insectarium]. Živa 13: 102-103 (in Czech).

Pecina P. 1980: Příspěvek k poznání zvířeny navrhované Státní přírodní rezervace Zvolská Homole. Beitrag zur Kenntnis der für das Naturschutzgebiet des Zvolener Berghügels vorgeschlagenen Fauna. Bohemia centralis 10: 215-237 (in Czech, German abstr.).

Pecina P. 1982: Kam zmizely krkonošské kobylky? [Where did the bush crickets of the Krkonoše Mts. disappear?] Živa 30: 65-66 (in Czech).

Pecina P. 1986: Kobylka horská (Isophya pyrenea SERV., 1893). [Large speckled bush cricket (Isophya pyrenea SERV., 1893)]. Nika 5: 112-113 (in Czech).

Pecina P. 1993: Cvrček polní a několik poznámek k možnostem jeho repatriace. [The field cricket and several notes on the possibilities of its reintroduction]. Nika 14: 555-556 (in Czech).

Pecina P. & Čepická A. 1979: Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů. [Pocket atlas of protected and rare animals]. SPN, Praha, 224 pp. (in Czech).

Piszkiewicz J., Beneš J. & Konvička M. 2000: Record of Praying Mantis, Mantis religiosa L., on the Velký Kosíř Hill, Czech Republic. Čas. Slez. Muz., Ser. A 49: 58.

Poláček V. 1942: Příspěvek k rozšíření cvrčka Myrmecophila acervorum Panz. v Čechách. [Contribution to the distribution of Myrmecophila acervorum in Bohemia]. Čas. Čs. Společ. Entomol. 39: 143-144 (in Czech).

Polák K. 1880: Locusta cantans Charp. (kobylka zpěvná). [Locusta cantans Charp. (upland green bush cricket)]. Vesmír 9: 46 (in Czech).

Polák K. 1888: Saranče egyptská (Acridium aegyptiacum L.). [Aegyptian grasshopper (Acridium aegyptiacum L.).]. Vesmír 17: 118 (in Czech).

Polák K. 1892: O sarančích. [On the grasshoppers]. Vesmír 22: 229-230 (in Czech).

Povolný D. 1992: Nedávný nález kobylky ságy na jižní Moravě. [Recent record of the steppe cracker in southern Moravia]. Živa 40: 220-221 (in Czech).

Povolný D. 1994: Teplomilný hmyz na jižní Moravě. Je výskyt teplomilných druhů potvrzením oteplování klimatu? [Thermophilous insects in southern Moravia. Does the incidence of thermophilous species represent an evidence for climate warming?]. Veronica 8(4): 7-10 (in Czech).

Ramme W. 1951: Zur Systematik, Faunistik und Biologie der Orthopteren von Südost-Europa und Vorderasien. Mitt. Zool. Mus. Berlin 27: 1-432.

Redtenbacher J. 1900: Die Dermatopteren und Orthopteren (Ohrwürmer und Geradflügler) von Österreich-Ungarn und Deutschland. C. Gerolds Sohn, Wien, 148 pp.

Rezek V. 1944: Saranče Oedaleus nigrofasciatus De Geer na našem území. [The grasshopper Oedaleus nigrofasciatus De Geer in our territory]. Čas. Čs. Společ. Entomol. 41: 151 (in Czech).

Rezek V. 1959: Na pískách jižní Moravy. [On sands of southern Moravia]. Živa 7: 224-225 (in Czech).

Roubal J. 1906: Locusta viridissima. Čas. Čs. Společ. Entomol. 3: 124 (in Czech).

Rozsypal J. & Kratochvíl J. 1945: Výskyt a rozšíření krtonožky na Moravě. Das Auftreten und Verbreitung der Maulwurfsgrille in Mähren. Folia entomol. 8: 99-103 (in Czech, German abstr.).

Samšiňák K. 1943: Poznámky o českých myrmekophilech. [Notes on myrmecophilous insects in Bohemia]. Čas. Čs. Společ. Entomol. 9: 112-115 (in Czech, German abstr.).

Samšiňák K. 1945: Příspěvek k rozšíření Orthopter Čech. [Contribution to the distribution of Orthoptera in Bohemia]. Entomol. listy 8: 69-70 (in Czech, Latin abstr.).

Samšiňák K. 1952: K rozšíření a oekologii cvrčka Myrmecophila acervorum Panz. (Orthoptera). [On the distribution and ecology of the cricket Myrmecophila acervorum Panz. (Orthoptera)]. Čas. Nár. Muz. Praha, Odd. Přírodověd. 121: 103-105 (in Czech).

Satko J. & Zábranský S. (eds.) 1972: Prehľad výskytu niektorých škodlivých činiteľov rastlín na území ČSSR v roku 1971 - Přehled výskytu některých škodlivých činitelů rostlin na území ČSSR v roce 1971. ÚKZÚZ - OKOR Brno a ÚKSÚP OKOR Bratislava, 215 pp. (in Slovak and Czech).

Satko J. & Zábranský S. (eds.) 1973 : Prehľad výskytu niektorých škodlivých činiteľov rastlín na území ČSSR v roku 1972 - Přehled výskytu některých škodlivých činitelů rostlin na území ČSSR v roce 1972. ÚKZÚZ - OKOR Brno a ÚKSÚP OKOR Bratislava, 223 pp. (in Slovak and Czech).

Schädler M. & Stadler J. 2000: Verbreitung und Lebensraum des Kiesbank-Grashüpfers, Chorthippus pullus (Phillipi 1830) (Acrididae: Gomphocerinae), in Sachsen. Articulata 15: 7-15.

Schmidt G. H. & Lilge R. 1996: Geographische Verbreitung der Oedipodinae (Orthoptera, Caelifera, Acrididae) in Europa und Randgebieten mit Hinweisen zur Ökologie und Biologie.  Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 149 pp.

Schneeberg A. 1929: Orthoptera v lesním hospodářství. Orthoptera in der Forstwirtschaft. Lesn. Práce 8: 260-278 (in Czech, German abstr.).

Schubert K. 1929: Geradflügler und Libellen des Altvatergebirges. Ztschr. Wiss. Insektenbiol. 24: 251-255

Schubert K. 1930: Die Libellen und Geradflügler des Moosebruches (Altvatergebirge). Ztschr. Wiss. Insektenbiol. 25: 183-198.

Schubert K. 1933: Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt des Moosebruches im Altvatergebirge. Ztschr. Morfol. Oekol. Tiere 27: 324-372.

Sedláček K. 1987: Saranče modrokřídlá. [The blue-winged grasshopper]. Věda a technika mládeži 61(15): 27-28 (in Czech).

Sedláček K. 1987: Kobylka sága. [The steppe cracker]. Věda a technika mládeži 62(17): 55-56 (in Czech).

Seidl W. 1836: Die Orthopteren Böhmens. Beitr.ges. Natur-Heilwiss. 1(8): 205-223.

Slavíček J. 1930: Rovnokřídlí-Orthoptera. Pp. 387-389. In: Černý N. & Pelíšek R. (eds): Vlastivěda střední a severní Moravy (Vlastivěda župy olomoucké). Díl 1 (Přírodní poměry střední a severní Moravy). Sdruž. Učit. Župy Olomoucké, Kroměříř. (in Czech).

Strejček J. 1985: Hmyz skalních stepí a lesostepí v Praze, Orthoptera. Insekten der felsen- und Waldsteppen in Prag. Pp. 121-150. In: Staletá Praha. Přírodovědný význam Prahy. Sborník Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody. Panorama, Praha, 304 pp. (in Czech, Russian and German abstr.).

Ševčík J. 1999: Současný stav poznání entomofauny Blücherova lesa v CHKO Poodří. Pp. 70-72. In: Neuschlová Š. (ed): Současné výsledky výzkumu v Chráněné krajinné oblasti Poodří. Společnost přátel Poodří v Ostravě, Ostrava, 115 pp. (in Czech).

Ševčík J. 2000: Národní přírodní rezervace Polanská niva očima zoologa. 1. část – bezobratlí. [National nature reserve Polanská niva viewed by a zoologist. Part 1 - invertebrates]. Poodří 3(4): 20-22 (in Czech).

Šimko K. & Zábranský S. (eds.) 1971: Prehľad výskytu niektorých škodlivých činitelov rastlin na území ČSSR v roku 1970 - Přehled výskytu některých škodlivých činitelů rostlin na území ČSSR v roce 1970. ÚKZÚZ - OKOR Brno a ÚKSÚP OKOR Bratislava, 184 pp. (in Slovak and Czech).

Šmaha J. 1981: Příspěvek k fauně umělých substrátů ve skladovacích prostorách Středočeského kraje. [Contribution to the fauna of artifical substrates in storages in the region of Central Bohemia]. Bohemia centralis 10: 265-268 (in Czech).

Šmaha J. 1982: Některé výsledky průzkumu entomofauny biocenóz v okolí Křivoklátu. Einige Ergebnise von der Erforschung der Entomofauna der Biozenosen in der Umgebung von Křivoklát. Bohemia Centralis 11: 135-153 (in Czech, German abstr.).

Šulová J. 1958: Příspěvek k otázce rozšíření kobylky zavalité, Polysarcus denticauda (Charp.) (Orthoptera). Ein Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung von Polysarcus denticauda (Charp.) (Orthoptera). Sbor. Vys. Šk. Pedag. Olomouc, Přír. vědy 5: 187-192 (in Czech, Russian and German abstr.).

Šulová J. 1959: Příspěvek k bionomii kobylky zavalité Polysarcus denticauda (Charp.) (Orthoptera). Beitrag zur Bionomie der Laubheuschrecke Polysarcus denticauda (Charp.) (Orthoptera). Sbor. Vys. Šk. Pedag. Olomouc, Přír. vědy 7: 97-101 (in Czech, Russian and German abstr.).

Trakal J. 1944: Příspěvek k biologii cvrčka Oecanthus pellucens Scop. [Contribution to the biology of the tree cricket Oecanthus pellucens Scop.]. Čas. Čs. Společ. Entomol. 41: 124-129 (in Czech).

Trakal J. 1954: Život cvrčka domácího (Gryllus domesticus L.). [The biology of the house cricket (Gryllus domesticus L.)]. Živa 2: 222-225 (in Czech).

Trakal J., Lapáček V. & Pecina P. 1979: Orthoptera, Blattodea a Dermaptera Státní přírodní rezervace Kopeč. [Orthoptera, Blattodea and Dermaptera of Kopeč Nature Reserve]. Bohemia centralis 8: 207-210 (in Czech).

Tümpel R. 1901: Die Geradflügler Mitteleuropas. Perthes, Gotha, 324 pp.

Vaňhara J., Drozd P. & Valíčková I. 1995: Terestrická arthropoda břehových biotopů II. nádrže VD Nové mlýny po snížení hladiny o 85 cm. [Terrestrial arthropods of shore biotopes of the second dam of the Nové mlýny dams after lowering the water level by 85 cm]. In: Abstrakta referátů z konference Zoologické dny, Brno, 9.-10. 11. 1995, 1 p. (in Czech).

Vičar J. 1911-12: Drobnosti z kronik. Saranče stěhovavá v našich zemích. [Bits from chronicles. The migratory locust in our countries]. Příroda 10: 260-263 (in Czech).

Vlach V. & Verner J. 1933: Zvířena Kolínska a Kouřimska. Živočišstvo bezobratlé [Fauna of the Kolín and Kouřim areas. Invertebrates]. Pp. 181-203. In: Kolínsko a Kouřimsko. Obraz poměrů přírodních, života obyvatelstva i paměti časů minulých. Nákl. učitelstva školního okresu kolínského, Kolín. (in Czech).

Vlachová Ž. 1932: Zajímaví členovci z jižního Slovenska. [Interesting arthropods from southern Slovakia]. Příroda 25: 163-164 (in Czech).

Vlk R. 2002: First record of the bush-cricket Phaneroptera nana nana (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic. Articulata 17: 101-102.

Vojtek J. 1949: Příspěvek k poznání slezských Orthopter. A contribution to the knowledge of Orthoptera of Silesia. Přírodov. Sbor. Ostrav. Kraje 10: 319-337 (in Czech, English abstr.).

Werner F. 1923: Beitrage zur Orthopterenfauna von Mähren. Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 58(1920-1921): 72-76.

Zacher F. 1907: Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren Schlesiens. Ztsch. Wiss. Insektenbiol. 3(6): 179-185, 3(7): 211-217.

Zacher F. 1909: Die Nordgrenze des Verbreitungsgebietes der Mantodea in Europa. Ztsch. Wiss. Insektenbiol. 5 134-135.

Zacher F. 1910: Entomologisches aus Istrien und Ungarn. Entomol. Jb. 19: 122-124.

Zacher F. 1913: Nachtrag zur Kenntnis der schlesischen Orthoptera. Ztsch. Wiss. Insektenbiol. 9: 161-163.

Zacher F. 1917: Die Geradflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. Systematisches und synonimisches Verzeichnis der im Gebiet des Deutschen Reiches bisher aufgefundenen Orthopteren-Arten (Dermaptera, Oothecaria, Saltatoria). Gustav Fischer, Jena, 287 pp.

Záruba P. 1988: Fauna a flóra Jezera v Mnichovicích - Božkově. Fauna und Flora des Sees in Mnichovice - Božkov. Bohemia centralis 17: 29-38 (in Czech, German abstr.).

Zeuner F. 1930: Der Einfluss der postglacialen Klimaschwankungen auf die Verbreitung von Ephippigera vitium Serv. Mitt. Zool. Mus. Berlin 15: 85-106.

 


Poslední aktualizace: 1.2.2005

to main page

na hlavní stránku

to previous page

na předešlou stránku