Petr Kočárek

* 28.6.1973

 

 

 

 

V současnosti působí jako pedagogický a vědecký pracovník Katedry biologie a ekologie Ostravské univerzity v Ostravě, kde vyučuje nebo se podílí na výuce Biosystematiky hmyzu, Fyziologie živočichů, Ekofyziologie živočichů, Biologie chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů a Determinačního praktika z bezobratlých.

 

Vědecký zájem je soustředěn na biologii, ekologii a faunistiku rovnokřídlého hmyzu, škvorů a okrajově také některých dalších řádů hmyzu, zejména brouků.

Realizované výzkumy se týkaly především faunistiky rovnokřídlého hmyzu ČR a SR, jejich ekologických nároků, biologie a akustických projevů; taxonomie škvorů JV Asie a ekologie nekrobiontního hmyzu.

V současné době je řešena zejména mezidruhová komunikace a potravní biologie marší rodu Tetrix (projekt GAČR 206/07/0811).

 

 

Seznam publikovaných vědeckých prací naleznete zde.

 

 

Elektronické separáty v pdf formátu jsou k dispozici po zadání přístupového hesla:

 

 

Kontakty:

e-mail: petr.kocarek@osu.cz

tel: 597092317

ICQ: 422493262

 


poslední aktualizace: 30.8.2008

to main page

na hlavní stránku

to previous page

na předešlou stránku