Registrační číslo projektu: CZ 1.07/2.2.00/15.0026


  • projekt OP VK CZ.1.07
  • název: "Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě"
  • hlavní koordinátor: Ing. Eva Burianová, Ph.D.
  • odborný garant za OU: prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
  • odborný garant za SU: doc. RNDr. František Koliba, CSc.
  • doba realizace: 1.2 2011 – 31.1.2014
  • doba udržitelnosti: 1.2.2014 – 31.1.2019
  • finanční objem: 10.406.850,24 Kč
  • partner – Slezská univerzita v Opavě

Novinky

Dne 16. 2. 2016 byl zaslán dopis garantům. Dopis si můžete stáhnout zde.

Projekt "Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě" je
od 1. 2. 2014 v období udržitelnosti.

Všem zpracovatelům balíčků OK i účastníkům kurzů děkujeme za aktivní zapojení do projektu a těšíme se na další spolupráci!

 

Nabídka kurzů

- kurzy vytvořené v rámci projektu byly bezplatné, určené pro studenty i akademické pracovníky VŠ

- kurzy byly vytvořeny na téma jednotlivých balíčků OK

- formou studia byla kombinovaná výuka (e-learningová podpora zpracována v LMS Moodle), hodinová dotace jednotlivých kurzů byla 30 hodin

- výuka v kurzech probíhala v ZS 2012/13, LS a ZS 2013/14

- informace o kurzech v udržitelnosti, zde.


Stručný obsah projektu

Obsahem projektu je podpora zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků a studentů Ostravské univerzity (žadatele) a Slezské univerzity (partnera) pomocí tzv. Balíčku odborných kompetencí s novou odbornou tematikou a tím zvýšení kvality vzdělávání na obou univerzitách.

Zájemci z řad akademických pracovníků se mohou přihlásit do výběrového řízení o zpracování Balíčku, čímž získají: 20 hodin konzultací s vybraným odborníkem z VŠ, případně z AV nebo z jiného špičkového pracoviště v ČR případně z praxe. Na základě získaných znalostí a dovedností zpracují odborný text a e-learningový kurz. Anotace odborných textů budou vydány ve sbornících Balíčků OK. Balíčky budou k dispozici k dalšímu využití na OU a SU.

Projekt je řešen na základě kvalitní spolupráce mezi subjekty univerzit a dalších odborníků z VŠ, případně z AV nebo z jiného špičkového pracoviště v ČR.