Cíle projektu


Cílem projektu je vzdělávání mentorů a vytvoření sítě mentorů pro zajištění a vedení odborných ošetřovatelských praxí studentů bakalářských studijních oborů všeobecná sestra a porodní asistentka


Specifické cíle:


začátek této stránkyMENTORZSF