Česká republikaMinisterstvo školství ČROstravská univerzitaEvropský sociální fondEvropská unie

Mentor klinické praxe v ošetřovatelství a porodní asistenci

Mentor of Clinical Practical Training in Nursing and Midwifery


PROJEKT MENTOR
Identifikace projektu Vzdělávání mentorů
Cíle projektu e-Learningový kurz
Harmonogram projektu Informace pro mentory
Realizátor projektu
Partneři projektu
Dílčí výstupy projektu
Publicita

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence FZS   These pages are under heavy construction find me @ ICQ 270214681                  
Actual version: 6.01   23. 9. 2008, 15:36 coming slowly ... v. 7.x !!!